Blog-pagina

Innoveer innovatie

  • 23 oktober 2012

Samen met een collega ben ik druk bezig om onze impact op het realiseren van een innovatief klimaat bij klanten te vergroten. Wanneer de noodzaak hoog is, wordt er wel naar ons geluisterd. Maar die focus verslapt in de loop van de tijd. In een maatschappij van constante verandering kan dit betekenen dat je dan zomaar weer achter de feiten aanloopt.

We zoeken het in verschillende leidinggevende stromingen, in het inpassen in HR-trajecten en in het vergroten van bezieling bij personeel. Er zijn vast nog meer kansrijke invalshoeken. En min of meer per toeval kwam ik op een nieuwe videoboodschap vanGary Hamel.

Hij stelt zichzelf ook de vraag hoe innoveer je innovatie en komt daarom met drie belangrijke vragen rondom innovatie. Hoe staat het met de training van personeel om te kunnen innoveren, hoeveel tijd en middelen krijgen ze om te experimenteren en waar ligt de verantwoordelijkheid tot innoveren.

Ook hiermee is de puzzel nog niet compleet. Het gaat ook om de vraag hoe innoveren een plek heeft binnen de bedrijfsmissie en hoe creativiteit zich verhoudt tot innovatie. Het is een complex vraagstuk met veel interessante facetten. Het blijft me boeien.