Archive: maart 2009 - Tasman Innoveert

Het is zo simpel

  • 31 maart 2009

Om mijn trilogie van ogenschijnlijk zinloze kennisontwikkeling af te ronden, tot slot het fenomeen schoenstrikken. Iedereen is in staat z’n schoenen te strikken en iedereen kent ook nog wel de worsteling om het te leren. Laatste wilde ik mijn zoontje van vijf het proberen te leren. Het bleek nog te ingewikkeld voor hem te zijn. Tenminste op de ouderwetse manier. Nu blijkt in Amerika hier iemand een geniale oplossing voor gevonden te hebben. Zie bijgaand videoverslag. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van een hoe iemand toch nog een verbetering kan aanbrengen bij zoiets alledaags als schoenstrikken....

Read more...

Geluk heeft een naam

  • 17 maart 2009

De combinatie van de officiële wetenschap en schijnbaar zinloos onderzoek blijft me fascineren. Ik verwees de vorige keer al naar de Ig Noble-prijs. Deze keer aandacht voor Richard Wiseman. Deze professioneel illusionist is tevens psycholoog. En die combinatie levert aanstekelijke wetenschappelijke experimenten op. Zelf heb ik meegedaan aan het onderzoek naar het effect van je voornaam op succes in je leven. Bepaalde voornamen blijken gevoelsmatig meer geluk te genereren dan andere. Dit geldt niet alleen voor mensen in het algemeen, als jij zo’n naam draagt voel je dat zelf ook echt zo. Naast...

Read more...

Blijven lachen

  • 10 maart 2009

Vorige week werd ik tijdens de Deskundigheidsopleiding weer eens geattendeerd op de Ig Nobleprijs. Dit is een prijs voor onderzoek vergelijkbaar met de Nobelprijs. Echter de prijswinnende onderzoeken vallen niet primair op door de doorbraak die zij met de resultaten bereiken, maar door het humoristische gehalte. Desalniettemin zijn de onderzoeken ook zeker wetenschappelijk interessant. Zo is de Ig Nobleprijs uitgereikt aan iemand die heeft berekend hoe een theepot er uit moet zien die niet druppelt en een ander voorbeeld is het onderzoek naar alle organismen waarmee wij ons bed delen. Denk hierbij...

Read more...