Innovatie

Innoveren is het succesvol naar de markt brengen van nieuwe producten en diensten. Een traject met aardig wat uitdagingen en valkuilen. Bij innoveren dien je te beschikken over een lange adem en een portie lef. Als je met iets nieuws komt, roept dit altijd weerstand op. Daar moet je mee om leren gaan.

Creativiteit is een essentiële voorwaarde voor innovatie. Het is daarom ook belangrijk om in de organisatie goede voorwaarden te creëren waardoor de het oplossingsgericht- en productief denken zich goed kan ontwikkelen.

Training en advies
Innovatieklimaat
Design Thinking
Co-Creation Canvas
InnovatieTEAM
Vooropdenken
Ideeënmanagement

Cases

Innovatieklimaat
Innovatie stimuleren is geen sinecure. Er komt veel bij kijken en de omstandigheden wisselen continu. Er zijn een aantal vaste factoren die direct van invloed zijn op de innovatiekracht. Het is dus interessant om te weten hoe een organisatie scoort op deze factoren. Je kunt deze factoren meten. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is hier een enquete voor ontwikkeld. De uitkomsten geven een duidelijk beeld van het innovatieklimaat. En je weet dus ook direct waar nog verbetering mogelijk is. Op de speciale site Innoventies is hier nog veel meer over te lezen.

Design Thinking
Productontwerpers wisten het al lang. Door een nauwgezette bestudering van een gebruiker kun je het product zodanig verbeteren dat de gebruiker hier nog meer tevreden over is. Deze manier van werken is vertaald in een overzichtelijk stappenplan voor bedrijven die hun producten en diensten willen verbeteren. Inspirerend en vooral zeer effectief. Voor Design Thinking werk ik nauw samen met Design Thinkers Group. Internationaal dé autoriteit op design thinking.

Co-creation Canvas
Innoveren is een lastig fenomeen, laat staan als het samen gebeurt met externe partners. Zo’n co-creatie traject vraagt om een effectief samenwerkingsmodel. Het oorspronkelijke idee komt van de universiteit Tilburg. Inmiddels is het canvas verder ontwikkeld tot een effectieve managementtool voor co-creatie.

InnovatieTEAM
Van idee tot realisatie is een lange weg. Het is ook een proces dat veel verschillende kwaliteiten verlangt van het projectteam. Het is dus essentieel dat het innovatieteam is samengesteld uit personen die beschikken over dit brede scala aan kwaliteiten. Foursight is de enige compententiestest die puur gericht is op het innnovatie proces. Combineer dit met een goed werkplan en je ideale innovatieTEAM staat in de startblokken klaar.

Vooropdenken
Een combinatie van scenarioplanning en creatief denken. Door het uitwerking van verschillende scenario’s kan een organisatie zijn huidige of beoogde beleid toetsen aan mogelijke ontwikkelingen. Door deze analyse te combineren met creatief denken worden eenvoudig blinde vlekken zichtbaar en vallen oogkleppen af.Het resultaat is een ruimer blikveld met meer diepgang. U begrijpt dat dit de dialoog over strategische keuzes verrijkt.

Ideeënmanagement
Heeft u wel voldoende ideeën  maar ontbreekt het aan realisatiedrang? Dan biedt Ideeenmanagement uitkomst. Wij hebben een toolbox ontwikkeld waarmee de overlevingskansen van goede ideeën aanzienlijk worden vergroot. Deze toolbox draagt bij aan een goede borging van ideeën en verankert tevens de innovatiekracht binnen een organisatie.

Cases

Gemeente Amsterdam
Dienst Werk en Inkomen wil de jubilerende Stadspas revitaliseren. De pas met voordelen voor de minima is een krachtig middel om armoede te verlichten en mensen te blijven verbinden met de maatschappij. Het doel van de sessie was om scenario’s te ontwikkelen voor de Stadspas waardoor deze weer helemaal actueel is. Op basis van insights en trends zijn we de verkenning ingegaan. De eerste contouren zijn zichtbaar en worden door een projectgroep verder uitgewerkt. Het kan een pas voor iedere Amsterdammer worden, wellicht met een compleet netwerk en platform er achter. Een ander scenario kan ook zijn het volledig afschaffen. Deze radicale oplossing bood direct ook nieuwe kansen.

VKV groep
De autobranche heeft het moeilijk. De gouden jaren liggen achter ons en de toegevoegde waarde moet meer dan ooit helder zichtbaar worden gemaakt. Internet heeft deze markt transparanter gemaakt zowel qua producten, prijs als dienstverlening. De VKV-groep (16 vestigingen voor Renault, Nissan, Dacia en Infiniti) wapent zich voor de toekomst door op alle niveau’s in de organisatie innovatiever te zijn dan haar concurrentie.

Provincie Gelderland
i.o.v. Oceantree
De invulling van de verschillende Human Capital Agenda’s (HCA) is van dien omvang dat dit nooit door een partij alleen kan worden gerealiseerd. Deze conclusie bracht provincie Gelderland tot het inzicht om over te gaan tot een proces van co-creatie. In samenwerking met Oceantree is de dialoog gestart tussen verschillende belanghebbenden. De vernieuwde contouren worden zichtbaar en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn gesmeed.