Blog-pagina

Incubatietijd: het groeit terwijl het rust

  • 9 oktober 2015

Een groot aantal mensen is gevraagd, wanneer zij spontaan een Eureka-moment kregen en wat zij aan het doen waren ten tijde van die ingeving. Dit leverde een interessant staatje op. De top drie zag er als volgt uit:

  • 63% stond onder de douche, zat in bad of op de toilet
  • 51% viel bijna in slaap, was aan het dromen of ontwaakte juist
  • 42% was onderweg tijdens een routineuze rit

Dit overzicht toon ik graag tijdens incompany-trainingen om de manager op het nut van incubatietijd te wijzen. Want zelfs in de complete top 10 komt niet de werkplek naar voren als een situatie die tot spontane Eureka-momenten leidt.

Spontaan versus bewust
Maar let wel. Het gaat hier om spontane inzichten en daar kun je natuurlijk niet exclusief op vertrouwen. Het is prettig als je dit oplossend denkvermogen bewust en actief kan maken. En daar zijn de methoden en technieken van Creatief Denken ideaal voor. Onze training van deze Business Creativity skills is een effectief middel om tot meer innovatiekracht te komen.

Incubatietijd is waardevol
De kracht van incubatietijd krijgt de laatste tijd steeds meer wetenschappelijke aandacht. Men weet dat incubatie zeer nuttig is. Men wil graag weten hoe die momenten van reflectie ingevuld moeten worden om ze effectief in te zetten in het probleem-oplossingstraject. Hoe lang moet de denkpauze zijn? Wat moet je doen tijdens die momenten en moet je bewust zijn van de ‘afleiding’ of juist niet?

De U-aandachtscurve
Duidelijk is dat zogeheten creatieve mensen een specifieke werkattitude hebben. Ze beginnen zeer voortvarend, daarna zakt het flink in om weer met een hoog energieniveau te eindigen. Zie ook deze blog.

Inspiratie door transpiratie
Deze werkwijze sluit aan bij de heersende opvatting dat men echter pas mag gaan rusten nadat er een intensief denkproces heeft plaatsgevonden. De losse eindjes, de schijnbaar onmogelijk te nemen obstakels en de onzichtbare oplossingen, vallen in de relatieve rustperiode beter op hun plaats. Maar het blijft dus toch pas goed uitrusten na gedane arbeid. De inspiratie komt door de transpiratie.