Archive: september 2013 - Tasman Innoveert

Op eieren broeden

  • 24 september 2013
Op eieren broeden

ArtSurfing is in een andere stroomversnelling geraakt door mijn aanmelding bij de Kunstacademie Haarlem. Dit betekent op de maandag 'Vrij schilderen' en op de donderdag 'Theorie'. Voor beide onderdelen betekent het wel dat ik op zoek mag gaan naar thema's die ik graag verder wil uitwerken. Door alle lessen van Mieke Siemons is dat gelukkig voor mij geen probleem. Het is meer een kwestie van keuzes maken. Ik zit er nog op te broeden. Het vrije schilderen is in de aanloop nog niet zo vrij als de naam doet vermoeden. Er wordt een serieuze technische basis gelegd met aandacht voor compositie,...

Read more...

Dutch drive op de weg

  • 20 september 2013
Dutch drive op de weg

Drie Nederlandse auto-ontwerpers komen vandaag aan het woord in de Volkskrant. Ondanks hun buitenlandse betrekkingen voelen ze zich toch zeker ook schatplichtig aan het Dutch Design. Het staat volgens hun voor een sterk karakter, duidelijkheid, brutaliteit en gezond verstand. Het is daarom misschien ook niet vreemd dat dit de eigenschappen zijn die zij noodzakelijk achten om als Nederlander werkzaam te zijn op hoge posten bij Renault, BMW en Volvo. De passie voor het ontwerpen van auto's moet zo sterk zijn dat je er zelfs voor naar het buitenland wil verhuizen. Geen hinder ondervinden van conventies...

Read more...

Creatieve attitude en flow

  • 16 september 2013
Creatieve attitude en flow

Met een lezing van Arthur Kempenaar werd het academisch jaar van de kunstacademie Haarlem geopend. Een kunstenaar die over zijn eigen werk praat is vaak een hachelijke onderneming. Vind maar eens de juiste woorden voor iets dat je bewust in beeld hebt gebracht. Als dat lukt schuilt er wellicht ook een schrijver in je. Hij deed een dappere poging. Vooral de continue zoektocht waarin, soms onbewust, grootse ontdekkingen worden gedaan was de moeite waard. Hij is altijd op zoek naar de zeggingskracht van een doek. "En dan is het teleurstellend als mensen op atelierbezoek als eerste worden getroffen...

Read more...

Balanceer het innovatief klimaat goed uit

  • 9 september 2013
Balanceer het innovatief klimaat goed uit

Houdt jonge dichters hun toekomstige roem en rijkdom voor en ze worden minder creatief. Onderzoek heeft dit aangetoond. Externe motivatie werkt bij creativiteit maar lastig. Als het al werkt, dan alleen maar tijdelijk. De ware krachtbron voor creativiteit zit in de mens zelf. Als de wil er is om iets aan te pakken, te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren dan is de kans op succes het grootst. De Zweedse onderzoeker Goran Ekvall heeft de belangrijkste intrinsieke factoren voor creativiteit ontdekt. Het zijn er tien. In bijgaand artikel dat ik heb geschreven voor BG Magazine heb ik deze...

Read more...

Innoveren is activeren van ideeën

  • 2 september 2013
Innoveren is activeren van ideeën

Tastbaar, deelbaar en dichtbij zo zullen wij de ontwikkelingen in onze nabije toekomst gaan ervaren, aldus Daan Roosegaarde gisteren in Zomergasten. Hoewel ik  dankzij de vele publicaties voorafgaand aan dit interview gisteravond niet veel nieuws heb gehoord, was het toch voldoende interessant. De aanvulling van bewegend beeld zorgde voor andere invalshoeken, met als hoogtepunt de Air bear. Metro-kunst uit New York van Joshua Allen Harris van grote poëtische klasse. Zo simpel zo mooi. Als creative consultant was het natuurlijk smullen om een hele avond een oproep te horen om als Nederland...

Read more...