Innovatie

Design thinking in drie dimensies

  • 22 mei 2015
Design thinking in drie dimensies

Design Thinking wordt te vaak teruggebracht tot het analyseren van klantbehoeften om vervolgens die insights te vertalen naar nieuwe producten en diensten. Deze antropologische werkwijze is zeker essentieel, maar slechts één aspect. Mijn gewaardeerde collega Rene Hartman, legde van het van de week nog eens goed uit. Design Thinking gaat over de klantbehoeften, een kritische analyse van de context van het vraagstuk en prototyping. Voor het tweede aspect is Creatief Denken het ideale hulpmiddel. De vaardigheden van Creatief Denken stellen je in staat om 'de vraag achter de vraag' zichtbaar...

Read more...

Creatief leiderschap

  • 28 april 2015
Creatief leiderschap

Drie simpele vragen Zoek jij het positieve in nieuwe ideeën? Stap jij open voor veranderingen? Durf je risico's te nemen? Is het antwoord drie keer 'ja' dan kun je met recht jezelf als 'creatief' bestempelen. Een eigenschap die zeer welkom is in deze woelige tijden. Moderne managers worden ook op hun 'creatief leiderschap' geselecteerd. Voor hen zijn door Gerard Puccio van de Buffalo State University, op wetenschappelijke wijze, de noodzakelijke kwaliteiten  geformuleerd. Kwaliteiten creatief leider - Gelooft in de creatieve capaciteit van alle mensen - Staat open voor ideeën...

Read more...

Het besef het niet alleen te kunnen (en willen)

  • 16 maart 2015
Het besef het niet alleen te kunnen (en willen)

Via Twitter kwam de vraag 'Hoe zorg je dat co-creatie ontstaat?' als reactie op mijn vorige blog waarin ik aangaf dat co-creatie voor bijna de helft verantwoordelijk is voor het welslagen van sociale innovatie. Met andere woorden. Organisaties zijn eigenlijk wel verplicht om allianties met de buitenwereld aan te gaan om hun innovatiekracht op peil te houden. De belangrijkste motor voor 'creativiteit' is een intrinsieke motivatie om het nieuwe op te zoeken, om zaken anders aan te willen pakken en oog te hebben voor kansen. Ik heb hier ook al eerder over geschreven. Die intrinsieke motivatie is...

Read more...

Osmose moet bij sociale innovatie

  • 12 maart 2015
Osmose moet bij sociale innovatie

Hedendaagse (innovatie)managers hebben het maar druk. Je dient werknemers te stimuleren om zoveel mogelijk samen te werken. Oog te hebben voor talenten en deze vervolgens verder te ontwikkelen. Wat is wanneer de juiste managementstijl? En ook nog optimaal flexibel zijn in het kiezen van de beste organisatie- en projectstructuren. En dan nog is succes geen garantie. In dit tweede deel over sociale innovatie, sta ik graag stil bij het cruciale onderdeel namelijk co-creatie (externe samenwerking). Het bepaalt voor bijna de helft (48%) het effect van sociale innovatie op bedrijfsresultaten, aldus...

Read more...

Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

  • 26 februari 2015
Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

Henk Volberda is al een flink aantal jaar in Nederland een warm pleitbezorger voor meer aandacht voor sociale innovatie. In zijn woorden betekent dit flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken. Deze componenten van het innovatieklimaat worden nog alleen eens veronachtzaamd door bedrijven. Er is meer aandacht voor de technologische aspecten. Dit is echter een verkeerde focus. Onder technologische innovatie wordt verstaan de technologische kennis, R&D en ICT investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Dit verklaart echter maar 25% van het innovatiesucces. Managementkennis,...

Read more...

Verbouw die garage maar

  • 5 januari 2015
Verbouw die garage maar

Hij schreef biografieën over de creatieve grootheden Albert Einstein, Benjamin Franklin en Steve Jobs en kan dus met recht uitspraken doen over hoe creatieve genieën tot hun ideeën komen. De Volkskrant noemde het boek 'De uitvinders' van Walter Isaacson dit weekend een hommage aan de nerds. Een belangrijke conclusie is dat het stereotype beeld van de uitvinder teruggetrokken in een garagebox niet klopt. De eerste computers zijn niet in achterkamertjes door zonderlinge types ontwikkeld. In het boek worden twee teams als de grondleggers van het informatietijdperk aangewezen. En de digitale...

Read more...

Lopende zaken en innoveren

  • 28 oktober 2014
Lopende zaken en innoveren

Een veel gehoorde verzuchting is dat zelfs goede ideeën toch nog best vaak in een la verpieteren. Hoe komt dat toch? De dwang van het eerst wegwerken van lopende zaken is veel sterker dan het verder ontwikkelen van nieuwe plannen. Terwijl iedereen weet dat innoverend ondernemen van cruciaal belang is. Vandaag las ik een artikel uit de Harvard Business Review die een antwoord heeft gevonden voor dit probleem. Voor innovatietrajecten wordt vaak een speciaal team opgericht. De manier van werken voor een dergelijk team is bijna contrair aan de normale gang van zaken in een organisatie. Innovatieteams...

Read more...

Best werkgeverschap

  • 9 oktober 2014
Best werkgeverschap

Buurtzorg is volgens onderzoek de 'beste werkgever van Nederland'. De redenen die werknemers aangeven ter motivatie zijn interessant. Er is een zeer hoge mate van zelfstandigheid waarbij wijkteams bepalen zelf hoeveel tijd ze aan cliënten besteden. KLM kent ook een topnotering en daar wordt juist de combinatie geprezen van 'duidelijke hiërarchische structuur versus veel ruimte voor eigen initiatief. Een derde winnaar is ZLM Verzekeringen die weer het accent legt op de sfeer, openheid en collegialiteit. Voor mij zijn het bewijzen dat de 'diagnose innovatieklimaat' goed in elkaar steekt. Van medewerkers...

Read more...

Vernieuwing in de stad

  • 7 oktober 2014
Vernieuwing in de stad

In Haarlem gebeuren momenteel mooie dingen. Een steeds groter wordende groep mensen heeft zich verenigd om bestuurlijke vernieuwing te realiseren. Maar het is meer dan dat. Wij willen ook politieke - en maatschappelijke vernieuwing. De laatste gemeenteraadsverkiezingen gaven ook in Haarlem het beeld van zich van elkaar afgewende betrokkenen. Het politiek debat speelde zich hoofdzakelijk binnenskamers af en maatschappelijke initiatieven leken weinig vertrouwen te hebben in de ambtelijke processen. En als je het de politici, ambtenaren of betrokken burgers  op de man af vroeg, zijn ze allemaal...

Read more...

Karakterverschillen en innoveren

  • 9 september 2014
Karakterverschillen en innoveren

De geruchtenmachine werkt voor Apple weer eens op volle toeren. Vandaag wordt wellicht de langverwachte iWatch dan eindelijk gepresenteerd. Reden voor de Volkskrant om de huidige topman Tim Cook weer eens te vergelijken met zijn illustere voorganger. Het opvliegend karakter van Steve Jobs is alom bekend en vanuit het perspectief van het creëren van een goed innovatieklimaat niet bepaald gunstig. Hoewel, een duidelijke visie op innovatiebeleid is heel belangrijk, net zo goed als een hoge standaard qua output. Ook is het belangrijk dat teamleden weten wie voor welke aspecten verantwoordelijk...

Read more...