Archive: juni 2015 - Tasman Innoveert

Creatief denken geeft energie

  • 16 juni 2015
Creatief denken geeft energie

De afgelopen maand was zeer gevarieerd. Ik heb met kinderen mogen dromen over de invulling van leegstaande kantoorpanden voor stichting Het Nieuwe Dromen. Met studenten van de Pabo InHolland heb ik gebrainstormd over hoe we de beginselen van Creatief Denken door kunnen vertalen in de 'gewone' vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie. En als facilitator van Stadsgesprekken heb ik een middag mogen leiden om tot adviezen te komen waarmee langdurige leegstand voorkomen kan worden en de stad vitaal blijft. Iedere keer merk ik weer dat wanneer je de deelnemers kan helpen om met een frisse blik...

Read more...