Blog-pagina

Ik word gek van “Dat hoort niet bij mijn taak”

  • 22 september 2015

Laatst sprak een directeur die verzuchtte “dat hij nogal eens gek wordt van mensen die zeggen dat ‘dat’ niet tot hun takenpakket hoort. Ik loop toch ook niet rond met een checklist of het wel een taak van mij is. Daar heb toch helemaal geen tijd voor. Kom je iets tegen dan neem je dit toch direct mee.”

Tja, de betrokkenheid van een directeur ligt wel iets anders dan van een gewone medewerker, maar ik kan me zijn grief wel voorstellen. Zeer waarschijnlijk gaat het eigenlijk ook helemaal niet over die specifieke taak. Die strikte opstelling verhult vaak een ongenoegen op een ander niveau.

Klacht achter de klacht
Vanuit HRM is bekend dat een gezonde medewerker een flinke werkdruk aan kan. Ook hier geldt dat een klacht over de werkdruk meestal een oorzaak op een ander vlak heeft. Als manager moet je dus niet te snel oordelen en vooral doorvragen zodat de ‘klacht achter de klacht’ zichtbaar wordt.

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan ‘de klacht achter de klacht ontdekken’. Een simpele doch zeer effectieve techniek hiervoor is de zogenaamde ‘windtunnel’ of ‘repeterende vraag’. In principe doet u niets anders dan continu de ‘waarom-vraag’ stellen.

Oprechte nieuwsgierigheid
Natuurlijk betekent dit niet dat u constant alleen maar de vraag stelt: Waarom heb je het zo druk? U zult varianten moeten bedenken en ook doorvragen om meer duidelijkheid te krijgen over bepaalde onderdelen. U hoeft geen conclusies te trekken, dat laat u bewust over aan de medewerker. U bent enkel bezig met een ‘open geest’ en vanuit oprechte nieuwsgierigheid verheldering te krijgen in de situatie.

Voorwaarde voor zo’n gesprek is wel een sociaal veilige omgeving. Je gaat samen op zoek naar onderliggende waarden en normen. Mensen openen zichzelf, soms onverwachts en die kwetsbaarheid mag niet geschaad worden.

Flow
Wanneer je capaciteiten juist aansluiten op de gestelde taken ontstaat het gevoel dat je de hele wereld aan kunt. Je voelt je lekker in je vel, krijgt de kans jezelf te bewijzen, wordt daarin gewaardeerd en probeert iets nieuws uit. Kortom, je komt in een flow. Dit is de omgekeerde situatie van het voorgaande.

De Amerikaans/Hongaarse onderzoeker met de prachtige naam Mihaly Csikszentmihalyi heeft dit fenomeen onderzocht. Heb je even wat tijd over bekijk dan zijn TED-talk.

Zijn belangrijkste adviezen zijn:

* Heb een helder doel
* Weet wat je zelf belangrijk vindt
* Maak volledig gebruik van al je capaciteiten
* Hou controle over de situatie
* Krijg en vraag feedback

Neem deze adviezen mee in uw observaties en gesprekken met medewerkers. Als u hier oog voor heeft zal het de slagkracht van medewerkers zeker vergroten.