Archive: maart 2013 - Tasman Innoveert

Tijd voor bezinning

  • 26 maart 2013
Tijd voor bezinning

Je hoeft niet religieus te zijn om zo vlak voor Pasen stil te staan bij je eigen handelen. Hoewel het weer niet meewerkt is de aankondiging van de lente, net als Oud & Nieuw zo'n moment om plannen te maken voor de komend periode. Je ontwaakt als het ware uit je winterslaap. De symboliek van het ei laat dat ook zien. Zelf gebruik ik deze periode ook al een paar jaar voor een ontgiftingskuur. Een paar weken laat ik vlees, alcohol, suiker en nog wat andere voeidingsstoffen links liggen. Het gevolg is hernieuwde energie, zowel fysiek als psychisch. Het is mijn voorjaarsschoonmaak. Wat me daarbij...

Read more...

Stap voor stap naar de vervolmaking

  • 21 maart 2013
Stap voor stap naar de vervolmaking

Ooit begon ArtSurfing met de "onmogelijke vraag" 'Hoe kan ik mezelf uitdagen om elke dag een tekening te maken en wekelijks een schilderij?' Ruim twee jaar later kan ik concluderen dat elke dag een tekening wel kan, mits mijn schetsboek in het zicht ligt. Iedere week een schilderij is niet echt realistisch. De afgelopen weken heb ik tijdens mijn wekelijkse schilderles bij Fokelien Faber gewerkt aan een drie-luik. We begonnen met heel veel snelle schetsen van een mannelijke en een vrouwelijk naaktmodel. Daarna was het een vrije opdracht: maak een drie-luik met een man en vrouw met als thema .......

Read more...

Hink, stap, sprong

  • 18 maart 2013
Hink, stap, sprong

Onderzoek heeft aangetoond dat creativiteit het best gedijd in een U-vorm. Aan het begin van het vraagstuk wordt er veel tijd en energie ingestoken, vervolgens neemt men afstand tot het onderwerp om aan het eind weer een flinke eindsprint in te zetten. Die tussenfase wordt incubatietijd genoemd. De periode dat je op een idee mag broeden zonder er direct veel aandacht aan te geven. Het moment van gas terugnemen is wel een precaire situatie. In een creatief proces ben je op zoek naar het nieuwe. Dit brengt automatisch met zich mee dat je voor problemen komt te staan die je nog nooit eerder aan de hand...

Read more...

Valse start of kick start?

  • 15 maart 2013
Valse start of kick start?

Ik ben het boek 'The Creative Habit' aan het lezen van Twyla Tharp. Een boek dat je handreikingen biedt om je creatieve bron meer aan te boren en te laten stromen. Een belangrijk hulpmiddel voor haar is het ritueel. Een ritueel is een gewoonte waar je inmiddels niet meer van afvraagt waarom je het doet. Het ritueel zorgt er wel voor dat je vervolgens gewoon aan de slag gaat. Haar advies is daarom: ga op zoek naar je eigen ritueel. Die handeling welke als voorbereiding kan dienen voor de daad die daarna gaat volgen. Bij ArtSurfing is dat voor mij het aantrekken van mijn schilderskleding en het halen...

Read more...

Hoe is het met het creatief klimaat gesteld?

  • 12 maart 2013
Hoe is het met het creatief klimaat gesteld?

Vroeger moest je voor de broodnodige creativiteit bij een reclamebureau zijn. Dat is inmiddels flink veranderd, alleen lijkt de reclamebranche dat zelf nog niet helemaal in de gaten te hebben. Vorige week stond hier nog een groot artikel over in de Adformatie. Men raakte als eerste achterop met de marketing, daarna volgde communicatiestrategie en nu zie je ook steeds meer grote bedrijven hun eigen creative director aanstellen. Het lijkt me wel even wennen als je overstapt van een reclamebureau naar een verzekeraar op voedingsmiddelenconcern. De omgeving is direct een stuk minder trendy. Maar...

Read more...

Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

  • 6 maart 2013
Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

Gek genoeg wordt innovatie niet altijd direct gekoppeld aan creativiteit. De innovatie-manager heeft vaak direct toegang tot de directie, als 'ie er al niet deel vanuit maakt. Maar die persoon zal niet snel getoetst worden op zijn creatieve skills. Vreemd, want creativiteit is de eerste stap in het innovatieproces. En direct een zeer essentiële.  Alle daaropvolgende fases zijn min of meer logisch beheersbaar. Creativiteit is echter minder grijpbaar. En dat schrikt af. Bij aannamebeleid zie ik ook zelden gerichte criteria voor creativiteit. Ja, iemand moet flexibel en inventief zijn. Maar...

Read more...

Lekker afkraken

  • 5 maart 2013
Lekker afkraken

Vandaag was het weer een spannende les ArtSurfing. Mijn hele serie van ruim twintig overschilderingen stonden op het menu om besproken te worden. Op de productiviteit kon ik trots zijn. Ik heb nog nooit zoveel werk rondom één thema gemaakt. Natuurlijk had ik ook mijn dips. Dan ging ik even wat anders doen. Of ik vroeg aan Mieke Siemons om een vervolgopdracht. Die ik vervolgens niet kreeg. Terecht, want als je na de eerste beste hapering het bijltje er bij neer wil leggen, kom je nooit verder. Dan zoek je wel steeds iets nieuws op, maar komt er geen verdieping. Nee ik moest gewoon lekker doorgaan...

Read more...

Eigen kracht

  • 1 maart 2013
Eigen kracht

De laatste tijd kom ik het fenomeen 'Eigen Kracht-conferenties' steeds tegen in de media. Wat is dat eigenlijk? Een Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door iemand (of gezin) die het even helemaal niet meer ziet zitten. Er zijn grote financiële en sociale problemen en het gevoel bestaat dat je er niet meer alleen uit kunt komen. Je eigen sociale netwerk (familie, vrienden en buurt) wordt uitgenodigd om samen een 'plan voor de toekomst' te maken. Een vorm van creatief leiderschap tonen. Een mooi gegeven en zeker nuttig in deze soms barre tijden. Maar mijn belangstelling werd nog meer...

Read more...