Archive: juli 2011 - Tasman Innoveert

De vraag naar zuivere wilde ganzen

  • 29 juli 2011

Canadees onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de beste ideeën afkomstig zijn uit gebieden die liggen buiten het eigen werkveld. Scott Berkun deed dit onderzoek en heeft het samengebracht in het boek 'The Myths of Innovation'. Op zich verbaast mij de essentie niet. Ik wil ook altijd zogenaamde wilde ganzen in mijn sessies voor de broodnodige reflectie op patronen en invloed van de buitenwereld op het ideeënproces. Maar de hoogte vind ik toch ook opvallend. Het is dus een pleidooi voor verhoudingsgewijs veel meer vreemde ogen. En dan dus ook mensen uit compleet branche-vreemde contexten. Het...

Read more...

Uitwerking opdracht 5, deel 2

  • 28 juli 2011

Wat gebeurt er allemaal met mijn opvattingen en waarnemingen als je drie dagen achtereen uitgebreid de tijd neemt om naar eenzelfde schilderij te kijken? Voor ArtSurfing opdracht 5 mocht ik dit doen met het schilderij De Opstand van Constant. Op dag 1 was ik vooral geïmponeerd door de omvang, de sprekende kleuren en kreeg allerlei associaties naar schilderij uit de romantiek. Op dag 2 schrok ik vooral van het verschil tussen de reproductie en het origineel. Op dag 3 ging ik helemaal op in het verhaal, de opstand. Het was een boeiende ervaring die ik zeker ga herhalen met een ander kunstwerk....

Read more...

Opdracht 6

  • 28 juli 2011

Kunstfilosofie / theorie Lees de tekst uit de OU filosofiemodule (zie meegekregen fotokopieën) over Nietzsche en het Apollinische en Dionysische in de kunst. Lees ook de volgende tekst overNietzsche. Wellicht iets toegankelijker en biedt iets meer context over Nietzsche.  Schrijf een samenvattende blog waarin je kort de kern verwoordt van het Apollinische en Dionysische in de kunst. Om de aansluiting bij Lupertz te ontdekken: lees in Wikipedia wat het begrip Dithyrambe betekent en waar het vandaan komt (los van Lupertz dus). Kopie heb je meegekregen. Bij het schilderen mag je dit laatste...

Read more...

Beelden bij verandering

  • 27 juli 2011

De ondertitel 'De onderstroom van organiseren' trok me definitief over de streep. In mijn vorige blog onderstreepte ik al de noodzaak aandacht te schenken aan de bereidheid tot vernieuwing binnen een organisatie. Met extra focus op de onderstroom. Dit boek doet niet anders, heerlijk. Maar ik was al gevallen voor de sterk visuele opzet van Rob van Es' boek 'Veranderdiagnose'. Een weldaad voor iedere beelddenker. Aan de hand van kunstwerken van o.a. Kurosawa, de Goya en Elschot maar vooral het schilderij Las Meninas van Velàzquez wordt een systematische analyse van de organisatie gepresenteerd. En...

Read more...

8 dimensies van brainstormen… nee toch 9

  • 21 juli 2011

Een van mijn favoriete blogs is die van Ideachampions. Ze hebben vaak interessante quotes, aardige lijstjes en rake insights. Vandaag komen ze met de 8 dimensies van eenbrainstorm: onderzoek concentratie  interactie inspiratie divergentie convergentie activatie implementatie Op zich een prachtig rijtje. Echter, het gaat voorbij aan een essentieel element in het geheel: de organisatie zelf. De groep mensen die samen het bedrijf vormen en gedreven worden door veelal informele structuren en motieven. Hoe vaak hoor je niet dat mensen ja zeggen, maar nee doen. Energie en betrokkenheid...

Read more...

De natuur in

  • 18 juli 2011

Wat doet water met verf? Hoe kleurt klei? En waar kan zand een interessante toevoeging zijn aan een kunstwerk? Allemaal vragen die langs kwamen tijdens de tweedaagse workshop Experimenteel Schilderen. Als onderdeel van mijn project ArtSurfing heb ik de afgelopen twee dagen in en langs de Lek gewerkt tijdens een Zomerzwerf. Samen met drie andere cursisten en onderleiding van kunstenares Mieke Siemons lag de focus op waarneming en loslaten. Kijk eens goed hoe water beweegt en wat voor onderstromen met modder en luchtbelletjes er allemaal zijn. Durf je werk in het water te leggen en te zien...

Read more...

Zwerven langs het water

  • 13 juli 2011

Heb je zaterdag nog niks te doen? En zin in wat artistieke impulsen en frisse buitenlucht? Meld je dan nog snel aan voor Zomerzwerf. Onder leiding van kunstenares Mieke Siemons twee dagen lang struinen en schilderen in en langs de Lek bij Vianen. Water en zand, stenen en gras zijn basismaterialen voor experimenteel schilderen. Open staan voor wat er komt en jezelf verrassen. Ik heb er helemaal zin in. Wellicht tot zaterdag!

Read more...

Leuk werkt

  • 12 juli 2011

Nee, deze blog gaat niet over het gelijknamige reclame-bureau. Het gaat wel over de basisgedachte die waarschijnlijk ook achter deze bedrijfsnaam zit, namelijk dat de mens gemaakt is om te spelen. Cultuurfilosoof Johan Huizinga stelde dit al in 1938. En nog steeds geldt dat wanneer iemand in de speelmodus wordt gebracht hij heel snel nieuwe dingen eigen maakt en dit ook nog aangenaam vindt. Kortom, spel is een zeer effectieve methode voor persoonlijke ontwikkeling. Iedereen heeft wel eens zo'n heidag meegemaakt waarin doelbewust afstand werd gecreëerd ten aanzien van de dagelijkse gang...

Read more...

Mouwen opstropen voor innovatie

  • 8 juli 2011

Hoe breng je innovatief denken in het MKB aan de man? Gistermiddag had ik over deze vraag een boeiend gesprek met Kreanet. Zij zijn gevraagd  door Saxion Hogeschool om in de minor 'Leren innoveren' een begeleidende rol te gaan spelen. Er is een brainstormtool ontwikkeld speciaal voor MKB-ers. Een laagdrempelige opzet, wars van vakjargon, waarmee men snel to the point kan komen. Studenten gaan deze tool het komend schooljaar implementeren in het MKB. Ervaren facilitators begeleiden het project met als doel de tool te optimaliseren. Daarnaast is het de bedoeling dat personeel uit de stage-bedrijven geïnteresseerd raakt...

Read more...

Uitwerking opdracht 5, deel 1

  • 6 juli 2011

De gemiddelde tijd die een bezoeker neemt om een kunstwerk te bekijken is 9 seconden. Wat kun je nou in die tijd allemaal bevatten? Best veel, want ik doe normaal gesproken niet veel anders. Opdracht  5 van ArtSurfing vraagt me om veel langer stil te staan bij een specifiek schilderij van Constant 'De Volksopstand'. Het is in het bezit van het Stedelijk Museum Schiedam. Op dit moment hangt het doek momenteel niet op zaal, dus werd ik verwezen naar het depot. En dat bevindt zich in een hele grote loods naast de A4 in Den Haag. Daar heeft het museum een stukje gehuurd van een doodgewoon verhuisbedrijf....

Read more...