Archive: november 2013 - Tasman Innoveert

Spanning tussen vernieuwing en acceptatie

  • 26 november 2013
Spanning tussen vernieuwing en acceptatie

Hoe vernieuwend mag een innovatie zijn zodat deze nog wel wordt geaccepteerd? Er bestaat altijd een gezonde spanning tussen de acceptatiegraad en vernieuwingsdrang. Als de afstand te groot is tussen die twee heb je een probleem. Over dit fenomeen schrijft Rene Hartman in zijn bijdrage aan het nieuwe boek 'Creatieve Stromingen'; de nieuwste inzichten in creativiteit en innovatie. Hij heeft het over 'Most advanced en Acceptable' een uitspraak van Raymond Loewy bij de introductie van de Studebaker Avanti. Een model dat flopte omdat deze te vooruitstrevend was. De geschiedenis van de autoindustrie...

Read more...

Laat toeval toe

  • 22 november 2013
Laat toeval toe

Gisteravond had ik weer les op de academie. De leraar wilde ons laten voelen dat het toestaan van chaos en toeval kan leiden tot kunst. Iedereen stond achter een vel papier klaar met een stuk houtskool. Iedere vijf minuten werd een nieuw thema gepresenteerd dat je zo concreet mogelijk moest tekenenen. Bij elk nieuwe thema begon je ook steeds bij een ander vel. Kortom, verschillende voorwerpen, tekenstijlen en materiaalgebruik liepen uiteindelijk door elkaar heen. Na een paar rondes mocht je weer voor je oorspronkelijke ezel gaan staan. Vrijwel niets van je eerste lijnen was nog zichtbaar. Men hard...

Read more...

Innovatie in de Retail

  • 19 november 2013
Innovatie in de Retail

Gisteravond in Schagen met een groep enthousiaste ondernemers creatief nagedacht over de kansen en bedreigingen voor retailers. Het programma van Retail2020 heeft inmiddels zijn kracht wel bewezen. Vanuit vijf verschillende hoofdtrends steeds weer de vraag beantwoorden hoe het je eigen business gaat beïnvloeden en waar je het ten gunste kunt gebruiken. Aan het eind van de avond lag de tafel weer vol frisse ideeën. De feiten wijzen uit dat Schagen goed bezig is. Het heeft een duidelijk eigen gezicht en kan daarmee de regionale aantrekkingskracht vergroten. Toch zorgen vergrijzing en bijvoorbeeld...

Read more...

Transitie in AWBZ/WMO

  • 14 november 2013
Transitie in AWBZ/WMO

'Plaats de klant centraal', 'wantrouw iemand die zich specialist noemt' en 'Maak geen onderscheidt tussen zorg en welzijn, noem het gewoon welzijnszorg'. Een paar uitspraken gisteren tijdens de studiedag transitie AWBZ/WMO. Ik mocht die dag leiden en voor de nodige interactie zorgen. De plannen van het kabinet met de herverdeling van taken en budgetten rondom deze zorg zijn fors. Er gaat veel veranderen en tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijkheid over de concrete invulling. Voor innoveren is dit wel een gunstige omstandigheid. De urgentie is aanwezig en tegelijkertijd biedt de gegeven...

Read more...

Creatieve stromingen

  • 7 november 2013
Creatieve stromingen

Éminence grise van Creatief Denken Roger De Bruyn heeft het initiatief genomen om een tiental professionals in het werkveld van creativiteit & innovatie te vragen hun visie op de stand van zaken van dit vakgebied op een rij te zetten. Dit heeft geresulteerd in een rijk geschakeerd overzicht. Zeer verschillende branches worden besproken; onderwijs, overheid en de zakelijke markt. Uiteenlopende thema's komen aan bod; trendwatching, innovatie klimaat en coaching. Zelf heb ik een verslag geschreven, samen met Rob Bartels docent van de pabo InHolland, over het driejarig onderzoek door studenten...

Read more...

Anders lerende organisatie

  • 5 november 2013
Anders lerende organisatie

In de Volkskrant vandaag staat een groot pleidooi voor beter onderwijs. Peter van Lieshout, lid Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid haalt landen als Zuid-Korea, Finland, VS en Singapore aan als goede voorbeelden. Investeren in onderwijs voor jong en oud kan ons zeker helpen een gezondere economie te krijgen. Daar ben ik het van harte mee eens. Het is alleen niet het enige. De vorm en inhoud van ons onderwijs moet ook veranderen. Volgende generaties moeten nog meer dan wij nu al, leren om te gaan met veranderingen. De kennis van vandaag is morgen alweer verouderd. Het gaat naar mijn...

Read more...