Blog-pagina

Creatief denken geeft energie

  • 16 juni 2015

De afgelopen maand was zeer gevarieerd. Ik heb met kinderen mogen dromen over de invulling van leegstaande kantoorpanden voor stichting Het Nieuwe Dromen. Met studenten van de Pabo InHolland heb ik gebrainstormd over hoe we de beginselen van Creatief Denken door kunnen vertalen in de ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie. En als facilitator van Stadsgesprekken heb ik een middag mogen leiden om tot adviezen te komen waarmee langdurige leegstand voorkomen kan worden en de stad vitaal blijft.

ElastiekjesbalIedere keer merk ik weer dat wanneer je de deelnemers kan helpen om met een frisse blik naar het vraagstuk te kijken er nieuwe energie vrijkomt. En door eerst veel oplossingen te bedenken en pas in tweede instantie te oordelen over die ideeën, ontstaan er ook betere oplossingen. Of het nu om kinderen, studenten of volwassenen gaat, er bestaat daarin geen verschil.

Hoewel… kinderen zijn gemakkelijker in staat dat oordeel uit te stellen. Maar zij hebben weer meer moeite met het goed beoordelen van ideeën en laten daardoor kansen liggen. Volwassenen lijken vaak wat stijlflexibiliteit te ontberen. Dus als ik daar wat rek in weet te krijgen ontstaat er ook weer ruimte voor mooie dingen. Het blijft een boeiend vak, facilitator van het creatieve proces.