Archive: mei 2014 - Tasman Innoveert

Innoveren: wanneer macht kracht wordt

  • 26 mei 2014
Innoveren: wanneer macht kracht wordt

Trots, zo voelde ik mij toen alle auteurs en daarmee workshopleiders, allemaal op de treden bijeen stonden ter afsluiting van het workshopfestival COCD. Een mooi stel mensen dat een veelzijdigheid aan trends en actuele onderwerpen rondom innovatie en creatief denken, bijeen heeft gebracht in het boek Creatieve Stromingen. Zelf heb ik samen met Rob Bartels die dag verschillende dimensies onderzocht van het realiseren van een creatief klimaat. De nieuwsredactie uit de TV-serie Borgen stond centraal. Een scene illustreerde mooi hoe vaak vernieuwing van bovenaf wordt opgelegd waardoor dit voor de actoren...

Read more...

De paradox van vrijheid

  • 22 mei 2014
De paradox van vrijheid

"Eerst wil je buiten de traditie. Je wilt geen deel worden van de rivier maar ernaast staan. Maar na een tijdje begin je te zien dat de echte energie, de grote kracht, in de rivier stroomt en dan wil je deel worden van de rivier. Als je echt ergens wil komen." aldus de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi in Vrij Nederland. "Een schrijver is niks zonder een traditie waarin hij leeft. Je moet deel zijn van je traditie, van je taal." Ik vond dit een mooie omschrijving van het feit dat innoveren nooit iets op zichzelf staands kan zijn, maar altijd vanuit een bepaalde context wordt gedreven. Grenzeloze...

Read more...

Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

  • 12 mei 2014
Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

Afgelopen vrijdag mocht ik een introductie Spiral Dynamics geven tijdens de Deskundigheidsopleiding van COCD. Deze theorie biedt interessante aanknopingspunten om verandertrajecten en creatieve processen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Ik moet bekennen dat het waardensysteem met de kleur turquoise mij nog vaak wat zweverig overkomt. Dat is natuurlijk mijn beperkte persoonlijke geest. Waarden als mededogen en 'meer met minder' en 'vanuit stilte' kan ik moeilijker combineren met het bedrijfsleven. En dat ondanks een weekend waarin de dalai lama ons land nogmaals doceerde over de basisbeginselen...

Read more...