Blog-pagina

Vooropdenken binnen de overheid

  • 23 november 2011

In Oss wordt op dit moment een tweedaags congres gehouden over creativiteit voor de overheid. Hier is niks van het cliché van een starre ambtenaar of zware bureaucratie voelbaar. Talloze mensen die volop druk zijn met diverse veranderingstrajecten binnen overheidsorganen in Nederland.

Zelf mocht een workshop Vooropdenken verzorgen. Vooropdenken is een combinatie van scenarioplanning en creatief denken. Een krachtig instrument om organisaties weerbaarder te maken voor continue veranderingen. Flexibiliteit van management, dialogen op onbewuste attitudes, kansdenken en toetsing van huidige strategieën. Vooropdenken biedt op veel manieren zinvolle managementinformatie.

Gerard Puccio maakte in z’n keynote gisterochtend  nog maar eens duidelijk waar voor hem een goed manager voor staat. Niet voor het beheersen van activiteiten, maar in het leiderschap nemen op verandering.

Daarin verschilt een overheid niet veel van het bedrijfsleven. Als er op het hoogste niveau overeenstemming is over het feit dat veranderingen noodzakelijk zijn, dan kan Vooropdenken daarbij een nuttig hulpmiddel zijn. Maar ook andere methodieken, want Oss gonst deze dagen van creativiteit.