Blog-pagina

Vernieuwing in de stad

  • 7 oktober 2014

In Haarlem gebeuren momenteel mooie dingen. Een steeds groter wordende groep mensen heeft zich verenigd om bestuurlijke vernieuwing te realiseren. Maar het is meer dan dat. Wij willen ook politieke – en maatschappelijke vernieuwing.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen gaven ook in Haarlem het beeld van zich van elkaar afgewende betrokkenen. Het politiek debat speelde zich hoofdzakelijk binnenskamers af en maatschappelijke initiatieven leken weinig vertrouwen te hebben in de ambtelijke processen. En als je het de politici, ambtenaren of betrokken burgers  op de man af vroeg, zijn ze allemaal ontevreden over de gegeven situatie.

glas-in-lood-bakenesserkerk-354Met het initiatief, onder de voorlopige titel ‘Stadsgesprekken‘, willen wij alle betrokken partijen bijeen brengen en elkaar met open vizier, of nog beter open geest, in dialoog krijgen. Geen discussie, maar een gesprek waarin goed geluisterd wordt naar elkaar, voordat er geoordeeld wordt. En het moet niet bij woorden blijven, we willen ook daden, met respect voor elkaar belangen en functies in het proces.

Er zijn voorlopig drie proeftuintjes aangewezen. Wij beschikken niet over een perfecte blauwdruk, maar creëren wel graag een context waarbinnen verandering eventueel mogelijk is. Het thema ‘straatmuzikanten’ is al het meest concreet. Binnenkort wordt een stadsgesprek georganiseerd waarin op een frisse manier naar dit vraagstuk wordt gekeken om zodoende tot een nieuwe beleidsnota te komen. De andere twee thema’s vragen nog wat meer voorwerk. De ene richt zich op leegstand van kantoorpanden en de ander richt zich specifiek op vormen van participatie bij ontwikkelingsvraagstukken.

En nu het allemaal steeds concreter wordt, zie je ook de eerste koudwatervrees ontstaan. Deels terecht, want nu komt het er op aan om allereerst ook zelf onbevangen naar voren te treden. Maar gisteravond werd dit dilemma mooi verwoord met de slogan ‘Doen is het nieuwe zeggen’. En ik vind het interessant om dit soort trajecten te mogen begeleiden. Want zo leer ik ook weer veel van deze prachtige stad.