Blog-pagina

Trainstorm

  • 18 september 2009

Vorige week was de internationale week van de Alfabetisering. Stichting Lezen & Schrijven zorgt er voor dat hier ook in Nederland aandacht voor komt. En dat is hard nodig want 1,5 miljoen Nederlanders kunnen onvoldoende goed schrijven en lezen om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Analfabeten zijn ongelooflijk creatieve mensen. Ze verzinnen continu trucs om hun omgeving niet te laten merken van hun gebrek. Probeer zelf maar eens de weg te vinden naar een klant terwijl je de straatnamen niet kunt lezen. Hoe vul je een formulier kinderbijslag in of je urenbriefje?

Ruim twintig mediaspecialisten hebben zich vrijwillig opgesloten in een treincoupe om een campagne te bedenken om deze grote groep Nederlanders toch zover te krijgen dat ze zich aanmelden voor een taalcursus.

In verschillende brainwritingrondes is in steeds wisselende samenstelling nagedacht over deze startvraag. Het resultaat was een grote verzameling ideeën. Jammer genoeg bleven de ‘geeltjes’ niet aan het plafond plakken vanwege de anti-graffiti behandeling.

En uit de eerste convergentieronde zijn al een paar interessante concepten gekomen. Binnenkort wordt een vervolgsessie belegd om het materiaal nog verder uit te werken. COCD was zeer vereerd dat zij deze zogenaamde trainstorm mocht begeleiden.