Blog-pagina

Topsectorenbeleid aanscherpen

  • 5 februari 2013

Het topsectorenbeleid staat weer in de schijnwerpers. Mariana Mazzucato, hoogleraar innovatie- en technologiebeleid aan de universiteit van sussex was in Nederland. In het interview met de NRC stelde ze dat je innoveren niet over moet laten aan de investeerders. “De heldenrol van durfkapitaal is een mythe”. De overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen en moet financiële middelen en garanties geven die voor een lange adem zorgen. Innoveren is niet een kwestie van drie tot vijf jaar.

Zij benadrukt ook het grote belang van een visie op de toekomst. Een prikkelende en stimulerende kijk op de maatschappij en haar uitdagingen, vergelijkbaar met het Apolloproject van Kennedy vijftig jaar geleden. Een dergelijke ‘vooruitziende blik’ ontbreekt momenteel. Het FD onderstreept dit vandaag nogmaals door verslag te doen van de uitkomsten van een studie naar het Duitse innovatiebeleid. Er is daar geen discussie over de vraag of onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk is.

Onze buren  richten zich op de grote vraagstukken van milieu, gezondheid en schaarse grondstoffen. Ik las nog geen grote visies in het artikel maar het stelt wel het grote verschil met Nederland vast. Duitsland is sterk toekomstgericht, Nederland is uit op behoud van sterke posities. Het ontbreekt in Nederland aan het stimuleren van interdisciplinair onderzoek. Een uitgesproken visie kan juist die brug slaan tussen vakgebieden.

Wij zijn altijd goed geweest in het beheersen van water, een van de topsectoren net als landbouw. Waarom niet de vraag stellen hoe wij het wassende water kunnen inzetten als nieuw landbouwareaal. Of verklaar het IJsselmeer tot grootste akkerbouwpotentieel.  Het zal haast wel dat dergelijke vragen worden gesteld op de ministeries, maar ik hoor ze niet in de maatschappelijke discussie. De noodzaak om antwoorden in die richting te bedenken zijn zeker voor Nederland noodzakelijk. Het is dus ook goed te “verkopen” dat naar dergelijke vraagstukken onderzoeksgeld gaat, ook in tijden van bezuinigingen.