innovatiekracht

Verbouw die garage maar

  • 5 januari 2015
Verbouw die garage maar

Hij schreef biografieën over de creatieve grootheden Albert Einstein, Benjamin Franklin en Steve Jobs en kan dus met recht uitspraken doen over hoe creatieve genieën tot hun ideeën komen. De Volkskrant noemde het boek 'De uitvinders' van Walter Isaacson dit weekend een hommage aan de nerds. Een belangrijke conclusie is dat het stereotype beeld van de uitvinder teruggetrokken in een garagebox niet klopt. De eerste computers zijn niet in achterkamertjes door zonderlinge types ontwikkeld. In het boek worden twee teams als de grondleggers van het informatietijdperk aangewezen. En de digitale...

Read more...

Nieuwe kansen voor Spanje

  • 19 juni 2014
Nieuwe kansen voor Spanje

Het Spaanse graan heeft de orkaan niet doorstaan. Niks meer te herkennen van de keurige dictie en ontluikende gratie van weleer. Het WK voetbal is voor de onttroonde wereldkampioen alweer voorbij. Ik vond het treurig om te zien hoe deze ploeg kleurloos acteerde tegen Chili. Het bracht me ook op de gedachte hoe lastig de combinatie van succes en innoveren toch ook altijd weer is. Heb je succes, dan wil je dit graag continueren. 'Never change a winning team' is niet voor niets een veel gebruikt gezegde. Maar succes maakt ook lui. Het is een dunne lijn tussen het continueren van resultaten en...

Read more...

Innoveren: wanneer macht kracht wordt

  • 26 mei 2014
Innoveren: wanneer macht kracht wordt

Trots, zo voelde ik mij toen alle auteurs en daarmee workshopleiders, allemaal op de treden bijeen stonden ter afsluiting van het workshopfestival COCD. Een mooi stel mensen dat een veelzijdigheid aan trends en actuele onderwerpen rondom innovatie en creatief denken, bijeen heeft gebracht in het boek Creatieve Stromingen. Zelf heb ik samen met Rob Bartels die dag verschillende dimensies onderzocht van het realiseren van een creatief klimaat. De nieuwsredactie uit de TV-serie Borgen stond centraal. Een scene illustreerde mooi hoe vaak vernieuwing van bovenaf wordt opgelegd waardoor dit voor de actoren...

Read more...

Doe eens wat vaker een stap opzij

  • 10 maart 2014
Doe eens wat vaker een stap opzij

Het bevreemd me dat filosoof Bas Haring is gevraagd door wetenschapsorganisatie NWO om een essay te schrijven over onconventionele vormen van wetenschap. In de Volkskrant van vandaag staat een interview met hem. Daarin geeft hij voorbeelden van wetenschappers die dit bijvoorbeeld hakend de chaostheorie beter gingen begrijpen. Binnen het vak van Creatief Denken is het allang bekend dat het bewust opzoeken van zijpaden de kans op nieuwe ideeën sterk vergroot. Daar is geen essay meer voor nodig. Dit patroondoorbrekend denken geldt zowel voor de analyse van de situatie als voor de ideevorming....

Read more...

De juiste balans in innoveren

  • 27 februari 2014
De juiste balans in innoveren

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. De wetenschappelijke inzichten rondom het innovatieklimaat zijn nuttig en richtinggevend. De koppeling naar de alledaagse praktijk vraagt om een andere kijk op dit materiaal. Twee voorbeelden hiervan. Er wordt terecht gesteld dat het management leiderschap dient te tonen in innovatie. Het moet experiment stimuleren, maar dit betekent onzekerheid toelaten. En als bestuurder heb je ook de verantwoordelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen. Aandeelhouders kijken bijvoorbeeld kritisch mee over de schouder. Een conflict tussen het aanmoedigen...

Read more...

4 conclusies innovatie klimaat

  • 20 februari 2014
4 conclusies innovatie klimaat

Het kwartet aan blogs dat ik de afgelopen weken aan het innovatieklimaat heb besteed toont aan dat het hier om complexe materie gaat. Het gunstig beïnvloeden en effectief faciliteren van mensen en teams om tot innovatie te komen kent veel dimensies. Er bestaan verschillende methodes om het innovatieklimaat te onderzoeken. Mathisen heeft een vergelijkend onderzoek gepubliceerd waarin een belangrijke eindconclusie is dat positief stimuleren essentieel is voor het stimuleren van innovatiekracht. Daarnaast wil ik graag de informatie nog een keer in een kwartet samenvatten. Leiderschap tonen Het...

Read more...

Individueel innovatief vermogen

  • 23 januari 2014
Individueel innovatief vermogen

Grote hoeveelheden ideeën belanden vaak toch gewoon in diepe lades. Daarnaast sneuvelen ook vele concepten nog voor ze goed en wel zijn geïmplementeerd. De kans dat een idee het levenslicht ziet is heel klein en afhankelijk van veel verschillende factoren. Ze worden samengevat onder de noemer 'creatief- of innovatief klimaat'. De afgelopen decennia is er best wel wat aandacht geweest voor dit onderwerp binnen de wetenschap. De brug naar de praktijk wordt echter moeilijk gemaakt. Samen met een zeer ervaren collega, Marcus Geers, heb ik een diagnosetool ontwikkeld die inzicht biedt in het innovatief...

Read more...

Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

  • 6 maart 2013
Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

Gek genoeg wordt innovatie niet altijd direct gekoppeld aan creativiteit. De innovatie-manager heeft vaak direct toegang tot de directie, als 'ie er al niet deel vanuit maakt. Maar die persoon zal niet snel getoetst worden op zijn creatieve skills. Vreemd, want creativiteit is de eerste stap in het innovatieproces. En direct een zeer essentiële.  Alle daaropvolgende fases zijn min of meer logisch beheersbaar. Creativiteit is echter minder grijpbaar. En dat schrikt af. Bij aannamebeleid zie ik ook zelden gerichte criteria voor creativiteit. Ja, iemand moet flexibel en inventief zijn. Maar...

Read more...

Veldhoven beter dan Silicon Valley

  • 21 januari 2013
Veldhoven beter dan Silicon Valley

In het interview, dit weekend in NRC, doet topman Eric Meurice van ASML een paar interessante uitspraken over innoveren. Allereerst is hij blij dat ASML in Veldhoven zit en niet in Silicon Valley. "We zouden na twee jaar 20% van onze mensen kwijt zijn. Dan is je investering weg en verspreidt de kennis zich naar andere bedrijven, naar concurrenten." Innovatie gedijt tenslotte bij goed opgeleide mensen. Het gaat om expertise, creativiteit en motivatie. "Ons verdienmodel is gebaseerd op heel veel investeren in een klein dorpje." De Fransman typeert Nederlanders als goede uitvoerders. "Er heerst...

Read more...

IIIInoVVVVeren

  • 27 oktober 2011

Waarom sneuvelen er toch zoveel innovaties? Afgelopen zaterdag werd in NRC Patrick Vermeulen aan het woord gelaten. Hij heeft dit als universitair docent in Tilburg onderzocht. Zijn conclusie is dat de belangrijkste oorzaak zit in onze menselijke weerstand tegen vernieuwing. In mijn trainingen leg ik deze weerstand altijd uit door te wijzen op ons oudste stukje hersenen, de amygdala. Hiermee worden onze reflexen gestuurd rondom angst en agressie. Als wij geconfronteerd worden met iets nieuws krijgen wij direct stress en wordt de amygdala actief. We hebben dan simpel gezegd eigenlijk drie...

Read more...