creatieve attitude

Anders lerende organisatie

  • 5 november 2013
Anders lerende organisatie

In de Volkskrant vandaag staat een groot pleidooi voor beter onderwijs. Peter van Lieshout, lid Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid haalt landen als Zuid-Korea, Finland, VS en Singapore aan als goede voorbeelden. Investeren in onderwijs voor jong en oud kan ons zeker helpen een gezondere economie te krijgen. Daar ben ik het van harte mee eens. Het is alleen niet het enige. De vorm en inhoud van ons onderwijs moet ook veranderen. Volgende generaties moeten nog meer dan wij nu al, leren om te gaan met veranderingen. De kennis van vandaag is morgen alweer verouderd. Het gaat naar mijn...

Read more...

Dutch drive op de weg

  • 20 september 2013
Dutch drive op de weg

Drie Nederlandse auto-ontwerpers komen vandaag aan het woord in de Volkskrant. Ondanks hun buitenlandse betrekkingen voelen ze zich toch zeker ook schatplichtig aan het Dutch Design. Het staat volgens hun voor een sterk karakter, duidelijkheid, brutaliteit en gezond verstand. Het is daarom misschien ook niet vreemd dat dit de eigenschappen zijn die zij noodzakelijk achten om als Nederlander werkzaam te zijn op hoge posten bij Renault, BMW en Volvo. De passie voor het ontwerpen van auto's moet zo sterk zijn dat je er zelfs voor naar het buitenland wil verhuizen. Geen hinder ondervinden van conventies...

Read more...

Creatieve attitude en flow

  • 16 september 2013
Creatieve attitude en flow

Met een lezing van Arthur Kempenaar werd het academisch jaar van de kunstacademie Haarlem geopend. Een kunstenaar die over zijn eigen werk praat is vaak een hachelijke onderneming. Vind maar eens de juiste woorden voor iets dat je bewust in beeld hebt gebracht. Als dat lukt schuilt er wellicht ook een schrijver in je. Hij deed een dappere poging. Vooral de continue zoektocht waarin, soms onbewust, grootse ontdekkingen worden gedaan was de moeite waard. Hij is altijd op zoek naar de zeggingskracht van een doek. "En dan is het teleurstellend als mensen op atelierbezoek als eerste worden getroffen...

Read more...

Innoveren is activeren van ideeën

  • 2 september 2013
Innoveren is activeren van ideeën

Tastbaar, deelbaar en dichtbij zo zullen wij de ontwikkelingen in onze nabije toekomst gaan ervaren, aldus Daan Roosegaarde gisteren in Zomergasten. Hoewel ik  dankzij de vele publicaties voorafgaand aan dit interview gisteravond niet veel nieuws heb gehoord, was het toch voldoende interessant. De aanvulling van bewegend beeld zorgde voor andere invalshoeken, met als hoogtepunt de Air bear. Metro-kunst uit New York van Joshua Allen Harris van grote poëtische klasse. Zo simpel zo mooi. Als creative consultant was het natuurlijk smullen om een hele avond een oproep te horen om als Nederland...

Read more...

Vier keer de P van het innovatief klimaat

  • 21 mei 2013
Vier keer de P van het innovatief klimaat

Al bijna een halve eeuw geleden heeft Mel Rhodes onderzocht wat de algemene condities zijn waaronder het innovatief klimaat het best gedijd.  Deze zijn samengevat onder vier P's: Person, process, product en press. Deze vier elementen heb ik als uitgangspunt genomen in het tweede deel van mijn 3-luik over creativiteit en innovatie voor BG Magazine. Artikel_JeroenvanderWeide_deel2_mei2013 Creativiteit is de eerste stap bij innoveren. En onze maatschappij heeft op tal van terreinen een schreeuwende behoefte aan innovaties. Het recente verleden heeft aangetoond dat we niet langer op de bestaande theorieën...

Read more...

Innovatie door inzichten in jezelf

  • 25 april 2013
Innovatie door inzichten in jezelf

De kennis ligt echt op straat. Een paar dagen de kranten scannen levert weer mooie inzichten op. Dolf van den Brink, directeur Heineken in Amerika, verklaart zijn succes door de aandacht voor 'merken, mensen en executie'. En zegt hij in het FD: "We moesten weer leren te leren en fouten durven maken". Iets dat in deze zware tijden verboden lijkt te zijn. 'We hebben het tenslotte al moeilijk. Dus moet het graag in een keer goed'. Maar dat levert alleen maar meer verkramping op, denk ik. Het succes van de topman van Boeing, Jim McNerney, werd een dag eerder in dezelfde krant verklaard door zijn...

Read more...

Leer luisteren naar afwijkende geluiden

  • 17 april 2013
Leer luisteren naar afwijkende geluiden

Leren kinderen het democratisch proces begrijpen door op de lagere school te filosoferen? Dat was de centrale vraag van het promotie-onderzoek van Rob Bartels. Onder het toeziend oog van vele oud-hoogleraren die van de wanden neerkeken op zijn verdediging, zette Rob vanochtend zijn onderzoek uiteen. Door kinderen te laten filosoferen leren ze om te gaan met verschillen. Ze leren oordelen en hun denkvaardigheden worden vergroot. Tenminste, dat zijn de aannames. Met Rob heb ik de afgelopen jaren het onderzoek over Creatief Denken in het onderwijs begeleid. Een soort parallelspoor aan dit onderzoek....

Read more...

De spanwijdte van de wilde gans

  • 2 april 2013
De spanwijdte van de wilde gans

Ik ben een groot voorstander van de inzet van wilde ganzen tijdens een brainstorm. Zo ook bij de ideeënsessie voor de introductiecampagne van een nieuw merk auto. Naast sales-mensen die veel van de auto weten, collega's met liefde voor het autovak waren er ook mensen van buiten de autobranche. Dit zijn de zogenaamde wilde ganzen. Zij kijken met een frisse blik naar het vraagstuk, reiken nieuwe ervaringen en inzichten aan en kunnen de broodnodige spiegel voorhouden van ingesleten patronen bij de opdrachtgever. Natuurlijk dienen wilde ganzen niet verlegen te zijn. Ze moeten "domme" vragen durven...

Read more...

Hink, stap, sprong

  • 18 maart 2013
Hink, stap, sprong

Onderzoek heeft aangetoond dat creativiteit het best gedijd in een U-vorm. Aan het begin van het vraagstuk wordt er veel tijd en energie ingestoken, vervolgens neemt men afstand tot het onderwerp om aan het eind weer een flinke eindsprint in te zetten. Die tussenfase wordt incubatietijd genoemd. De periode dat je op een idee mag broeden zonder er direct veel aandacht aan te geven. Het moment van gas terugnemen is wel een precaire situatie. In een creatief proces ben je op zoek naar het nieuwe. Dit brengt automatisch met zich mee dat je voor problemen komt te staan die je nog nooit eerder aan de hand...

Read more...

Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

  • 6 maart 2013
Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

Gek genoeg wordt innovatie niet altijd direct gekoppeld aan creativiteit. De innovatie-manager heeft vaak direct toegang tot de directie, als 'ie er al niet deel vanuit maakt. Maar die persoon zal niet snel getoetst worden op zijn creatieve skills. Vreemd, want creativiteit is de eerste stap in het innovatieproces. En direct een zeer essentiële.  Alle daaropvolgende fases zijn min of meer logisch beheersbaar. Creativiteit is echter minder grijpbaar. En dat schrikt af. Bij aannamebeleid zie ik ook zelden gerichte criteria voor creativiteit. Ja, iemand moet flexibel en inventief zijn. Maar...

Read more...