co-creatie

Het besef het niet alleen te kunnen (en willen)

  • 16 maart 2015
Het besef het niet alleen te kunnen (en willen)

Via Twitter kwam de vraag 'Hoe zorg je dat co-creatie ontstaat?' als reactie op mijn vorige blog waarin ik aangaf dat co-creatie voor bijna de helft verantwoordelijk is voor het welslagen van sociale innovatie. Met andere woorden. Organisaties zijn eigenlijk wel verplicht om allianties met de buitenwereld aan te gaan om hun innovatiekracht op peil te houden. De belangrijkste motor voor 'creativiteit' is een intrinsieke motivatie om het nieuwe op te zoeken, om zaken anders aan te willen pakken en oog te hebben voor kansen. Ik heb hier ook al eerder over geschreven. Die intrinsieke motivatie is...

Read more...

Osmose moet bij sociale innovatie

  • 12 maart 2015
Osmose moet bij sociale innovatie

Hedendaagse (innovatie)managers hebben het maar druk. Je dient werknemers te stimuleren om zoveel mogelijk samen te werken. Oog te hebben voor talenten en deze vervolgens verder te ontwikkelen. Wat is wanneer de juiste managementstijl? En ook nog optimaal flexibel zijn in het kiezen van de beste organisatie- en projectstructuren. En dan nog is succes geen garantie. In dit tweede deel over sociale innovatie, sta ik graag stil bij het cruciale onderdeel namelijk co-creatie (externe samenwerking). Het bepaalt voor bijna de helft (48%) het effect van sociale innovatie op bedrijfsresultaten, aldus...

Read more...

Innovative Contract Design

  • 19 februari 2013
Innovative Contract Design

Ik ben lid van Tabula Crea. Een netwerkorganisatie waarin professionals rondom creativiteit en innovatie zich hebben verenigd om nieuwe produkten te bedenken en elkaar te inspireren. Als Tabula Crea zijn gevraagd door het Tilburg Social Innovation Laboratorium (initiatief van de Universiteit Tilburg) mee te denken over het ontwikkelen van een praktische tool die de samenwerking in innovatie-trajecten verbetert. Bij open-source-ontwikkeling, sociale innovatie, co-creatie en andere nieuwe vormen van innoveren ontbreekt een geschikt juridisch kader. Contracten zijn er in essentie op gericht om zaken...

Read more...

De kracht van een netwerk

  • 17 oktober 2012

Maatschappelijke problemen oplossen is niet meer het exclusieve domein van de overheid. De vraagstukken zijn van dien aard dat alleen slimme coalities erin slagen kwesties te tackelen. Deze tekst kwam ik het tegen in het tijdschrift C, het vakblad van de communicatiebranche-vereniging Logeion. Het verwees naar de Galjaardlezing die dit jaar gaat over de rol van overheidscommunicatie in een netwerkende samenleving. De spreker, Guido Rijnja heeft het daarin ook over het feit dat het begrip 'Overheid' vervangen zou moeten worden door 'Tussenheid'. Het ging dus over  overheidscommunicatie,...

Read more...

Samen zelfdoen

  • 11 april 2011

‘Ambassadeurs van het zelfdoen’ is de pay of van Oxfam Novib. Ik vind dit een hele sterke claim, die ze met hun nieuwste social media-actie  wederom hebben versterkt. In het veld brengen ze mensen zelfredzaamheid bij. En nu gaan ze in Nederland direct ook de dialoog aan met leden en andere belangstellenden. Ze schromen niet om kritische reacties op te nemen op deze site. Zo ontstaat een directe dialoog met je achterban en deze kan ook de organisatie helpen verbeteren. Het ideeënlab moet Oxfam Novib scherp houden. Co-creatie in een notendop. Het project is juist gestart en het zal zich...

Read more...

Co-creatie en interne communicatie

  • 11 februari 2011

Nog een beetje nagenietend van het co-creatie-event van gisteren kwam ik op de gedachte dat hier een enorme kans ligt voor interne-communicatie-afdelingen. Natuurlijk reikt interne communicatie verder dan de nieuwsbrief, het bedrijfsfeest en yammer. Maar in de traditionele verhouding met externe communicatie ligt de laatste toch heel vaak boven. Nieuwe media zorgen er voor dat de scheiding tussen in- en extern vervaagt. En zeker wanneer je serieus werk maakt van co-creatie dan is er geen verschil meer. Het blijft echter wel van belang om voor je organisatie de juiste medewerkers in te zetten...

Read more...

Co-creatie in Alphen

  • 10 februari 2011

Vandaag was ik in een mooie tegenstelling terecht gekomen. In het Archeon was ik een van de workshopleiders rondom het thema co-creatie. De Vereniging van Ondernemers in Alphen aan de Rijn had een verkenning georganiseerd. Vroeger was het samen werken aan zaken de gewoonste zaak van de wereld. Een noodzaak zelfs om te kunnen overleven. Tegenwoordig denken we te vaak het zelf te kunnen doen. Stel je voor dat je concurrent er ook van profiteert... Gelukkig waren de Alphense ondernemers bereid om met de uitgangspunten van co-creatie aan de slag te gaan. Het werd een middag van onderzoeken, delen...

Read more...