Innovatie

Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

  • 26 februari 2015

Henk Volberda is al een flink aantal jaar in Nederland een warm pleitbezorger voor meer aandacht voor sociale innovatie. In zijn woorden betekent dit flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken.

Deze componenten van het innovatieklimaat worden nog alleen eens veronachtzaamd door bedrijven. Er is meer aandacht voor de technologische aspecten. Dit is echter een verkeerde focus. Onder technologische innovatie wordt verstaan de technologische kennis, R&D en ICT investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Dit verklaart echter maar 25% van het innovatiesucces.

Managementkennis, onderwijs en ervaring, arbeid & organisatie en samenwerking verklaren 75% van het innovatiesucces. Met Innoventies, een onderdeel van Tasman Innoveert, richten we ons dus niet voor niets of deze sociale innovatie.

Onderzoek van de Erasmus universiteit presenteert juichende cijfers voor organisaties die sociale innovatie hoog in het vaandel hebben. Het marktaandeel groeit bij deze bedrijven met 20%, de winst met 13% en bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheid met 12%.