Blog-pagina

Perspectiefwisselingen

  • 13 februari 2013

Samen met Rob Bartels van InHolland schrijf ik een artikel over onze ervaringen van drie jaar onderzoek over creatief denken in het primair onderwijs. Tijdens de redactiebespreking vandaag wees hij mij weer eens op een interessante invalshoek ten aanzien van creativiteit. Onderwijsdeskundige Rupert Wegerif stelt dat een mens creativiteit ontwikkelt op het moment dat er dialoog wordt aangereikt. Praten, luisteren en denken openen de verschillende perspectieven van een vraagstuk. Het wordt een proces van steeds nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Niet om zo snel mogelijk tot een antwoord te komen, maar om het vraagstuk te verdiepen. Uit dit onderzoek ontstaat dan als vanzelf oplossingsrichtingen maar ook nieuwe invalshoeken en subvragen. Is dit niet de essentie van creatief denken?

De vaardigheden en attitudes van creatief denken zijn:

Uitstel van oordeel

Denken in alternatieven

Creatief waarnemen

Flexibel associëren

Verbeeldingskracht ontwikkelen

In elk van die vaardigheden klinkt het ‘dialoog-denken’ door. In onze maatschappij zijn we snel geneigd alles vanuit ons eigen standpunt te bekijken en dit voor alles te verdedigen. Als we hier nu eens onszelf wat meer ruimte gunnen, dan zijn we al een flink eind op de goede weg.