Blog-pagina

Oppercreatieveling aan de slag

  • 17 maart 2011

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Victor van der Chijs aangewezen als boegbeeld van de creatieve industrie in Nederland. Deze directeur/aprtner van architectenbureau OMA mag de komende maanden een plan bedenken waarmee de creatieve sector slagvaardiger wordt. Tenslotte heeft dit kabinet Innovatie als speerpunt van beleid gemaakt. Het lijkt me geen gemakkelijke taak. In het NRC van gisteren gaf hij alvast een schot voor de boeg. “Wat ik vooral wil bereiken is het vermarkten van het creatieve denken zelf. Dat zou de economie een nieuwe impuls kunnen geven.” Kijk en daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens.