ArtSurfing

Opdracht 3

  • 31 mei 2011

Ter voorbereiding van de groepsles moest ik me gaan verdiepen in het project New Babylon van Constant Nieuwenhuys. Deze Cobra-schilder ontwierp een utopische samenleving waarin de mens verlost was van alle lichamelijke arbeid en zich volledig kon richten op het ontwikkelen van zichzelf; de spelende mens.

Vervolgens mag ik me nu storten op het manifest dat diezelfde schilder schreef als onderbouwing van de kunstopvattingen van Cobra. “Probeer met name te bevatten wat hij bedoelt met het begrip materie.” Hieruit vloeit de vervolgopdracht. Deze volgt nog.