Blog-pagina

Omstandigheden voor innovatie klimaat

  • 28 januari 2014

Creativiteit is de kickstart en motor van innoveren. Zonder creativiteit geen innovaties. Dit vraagt dus om creativiteit bij de werknemers. In mijn blog van vorige week werd de vier belangrijkste eigenschappen van een creatieve medewerker beschreven. Vandaag wil daar graag nog enkele randvoorwaarden aan toevoegen.

Een creatieve grondhouding is essentieel en kan worden gestimuleerd. Maar hoe? T.Amabile, die ook de competenties heeft benoemd, stelde uiteraard dezelfde vraag. Zij kwam tot de volgende theoretische dimensies:

  • Stimulering en aanmoediging van het ontwikkelen van ideeën, nemen van risico’s en constructief evalueren van ideeën zowel op algemeen organisatieniveau als op de manier van leidinggeven door directe lijnmanagers als in de manier van werken binnen specifieke projectgroepen.
  • Heldere doelstellingen bepalen
  • Voldoende middelen beschikbaar stellen (tijd, kennis, materialen, faciliteiten, budget)
  • Uitdagend werk creëren (werk dat er toe doet)
  • Vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen

2013-12-10 12.15.07Daarnaast dient een (speciale) projectteam aanwezig te zijn waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit en het besef dat er ook daadwerkelijk creatieve output wordt gerealiseerd. Dit in combinatie met een efficiënt en effectief werkende organisatie waardoor nieuwe concepten snel productief kunnen worden gemaakt.

Dit zijn allemaal positieve elementen. Het onderzoek heeft ook twee heldere innovatie-remmers aangetoond.

  • Organisatorische belemmeringen als interne strijd, conservatisme en bureaucratie
  • Hoge werkdruk

Een organisatie waarin creativiteit wordt gewaardeerd en wordt ingezet om tot innovaties te komen, laait bij zogenaamde innovators het vuur op waardoor de vernieuwingsdrang als vanzelf gaat stromen. Wat wil je nog meer?