Blog-pagina

Nog 2 trends rondom innovatie

  • 12 september 2012

Gisteren besprak ik hier al drie trends die het werk als Creative Consultant sterk beïnvloedt, vandaag nog twee ter aanvulling.

Co-creatie
De dynamiek in de markt is enorm toegenomen het afgelopen decennium. Doorlooptijden zijn verkort, er zijn stakeholders bijgekomen en de economie is instabieler. De vraagstukken waar organisaties voor staan worden groter en maakt dat men die niet meer alleen kan oplossen. Co-creatie is heet devies. Maar dit is niet simpel samenwerken, het vraagt om veel onderlinge afstemming, transparantie en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Het innovatie-klimaat wordt anders.

SMART voor alles

Het is crisis en dat maakt dat de bewegingsvrijheid beperkt is. We moeten dus werken met veel randvoorwaarden (tijd, geld, bemensing etc). De keerzijde is dat met deze criteria alles wordt dichtgetimmerd en de angst kan gaan regeren. Niet vooraf gegarandeerd succesvolle experimenten zijn uit den boze. Je bent op zoek naar het nieuwe, je weet niet precies waar je dat kan vinden. Dus kun je niet alles vooraf zekerstellen. Een paradoxale situatie die de effectiviteit van het innovatief denken onder druk zet.

De zojuist opgerichte denktank gaat de komende tijd proberen antwoorden te vinden op de veranderende situatie. Zodra hier publicaties uit voort komen zal ik ze hier zeker bespreken.