Blog-pagina

Nieuwe media in de praktijk

  • 22 juni 2011

Hoe kunnen we creatieve ondernemers uit de buurt actief betrekken bij het verbeteren van de buurt? Hoe kunnen wij onze dienstverlening verbeteren richting zwembadbeheerders? Hoe kunnen wij omwonenden meer begrip laten krijgen voor de geluidsoverlast van onze luchthaven? Drie vraagstukken die gisteren aan bod kwamen tijdens de workshop New Media Strategy.

En hoewel compleet verschillend qua achtergrond, alle drie zijn het perfecte vragen om met nieuwe media op te pakken. Tenslotte staat in alle gevallen de interactie centraal.

In de ochtend heten de onderdelen Internet Rollercoaster, Moving Images & Mobile en de App Safari. Ze vormen een enorme brok aan actuele informatie vol inspiratie en kansen voor de eigen gebruik.

In de middag wordt het allemaal meer concreet gemaakt en vertaald naar ieders vraagstukken. Een korte brainstorm allerlei mogelijke nieuwe media activiteiten op. De workshop werd afgesloten met een toelichting op de, broodnodige, social media guidelines.

Het was dus weer een genoegen om onderdeel te zijn van het team van New Media Brains. En wil je zelf ook een keer helemaal bijgepraat worden op het gebied van nieuwe media, dan heb je 20 september weer een kans.