Blog-pagina

MIX de toekomst

  • 5 april 2012

Wellicht is het wishful thinking maar in ieder geval een lovenswaardig streven om te komen tot een nieuw economisch principe. Een economisch model dat rekening houdt met duurzaamheid. Niet op persoonlijk gewin, maar op collectief welzijn.

Management goeroe Gary Hamel heeft Management Innovation eXchange opgericht. Hier wordt een beroep gedaan op de crowd om met verhalen, vragen en oplossingen te komen hoe organisaties ethiek, gemeenschapszin en goed burgerschap intern kunnen verankeren. Zodat organisaties net zo menselijk worden als haar werknemers.

Ze organiseren half juni ook een ontmoeting tussen pioniers en provocateurs in San Francisco. Ik ben benieuwd wat daar allemaal voor initiatieven uit zullen ontstaan.