Blog-pagina

Minder Ritalin, meer creativiteit

  • 17 maart 2014

Het is altijd prettig als gezaghebbende mensen uit andere professies uitspraken doen die uitgangspunten van Creatief Denken onderstrepen. Zo stond hoogleraar Rodhan Cools afgelopen weekend in de Volkskrant. Zij hield een pleidooi om de nadruk op controle en zelfbeheersing in onze maatschappij wat af te zwakken. Deze drift leidt tot het steeds meer  voorschrijven van breindoping als Ritalin.

Ritalin helpt mensen om doelmatiger te werken. De focus wordt groter. Maar, aldus Cools in de krant: “Creativiteit vraagt juist om afleiding, om dromen, om buiten de gebaande paden denken, creativiteit is niet doelgericht. In dat opzicht klopt het cliché van de verstrooide professor of het genie dat op school niet kon functioneren, zoals Einstein.”

RijstveldenMet creativiteit wordt hier bedoeld het divergerend denken. In de convergentiefase is een dosis Ritalin dus wel functioneel, dan komt dit extra focus wel van pas. Maar als je het vergrootglas op het creatieve proces legt kun je zien dat het  continu elkaar opvolgende divergerende en convergerende bewegingen zijn. In een bepaalde fase is het divergerende deel wat groter en later ligt daar minder het accent op. Helaas kan medicatie nog niet zo snel schakelen tussen deze twee tegenpolen. Tot die tijd moeten we het dus bij voorkeur zondere deze medicijnen doen. En des te meer bewust zijn van welke houding op welk moment gewenst is.