Blog-pagina

Extra spelregels voor open innovatie

  • 2 november 2012

Vanuit het werkveld van Creatief Denken is er veel ervaring opgedaan met het betrekken en betrokken houden van deelnemers aan een brainstorm. Deze kennis zetten we tegenwoordig met veel genoegen in om open innovatietrajecten effectiever te maken.

Gisteren was ik begonnen met 21/2 succesfactoren te benoemen over het verkrijgen van een heldere vraagstelling bij open innovatie (OI). Vandaag wil ik daar een drietal aan toevoegen vanuit het perspectief van de deelnemers

1)   3 B’s van de opdrachtgever
Het OI-team moet op alle manieren bewijzen dat het bekwaam, bevoegd en betrokken is bij het vraagstuk. Niemand wil zijn energie steken in  het meedenken voor een ondeskundig team.

2)    Juiste mix van deelnemers
We maken onderscheid tussen experts, generalisten en wilde ganzen in een creatief proces. Het OI-team dient er zorg voor te dragen dat al deze soorten deelnemers actief zijn en ook een gelijkwaardig podium krijgen.

3)    Juiste stimuli
Gedurende het OI-proces dienen er verschillende stimulerende interventies gegeven moeten worden door het OI-team om de verschillende intelligenties aan te spreken. Taal is vaak dominant, zorgt dus ook voor beelddenken. Laat het proces voldoende breed uitwaaieren voordat er tot selecteren wordt overgegaan.

Vanzelfsprekend zijn er nog meer succesfactoren te benoemen, maar dat gaat hier te ver. Nu gewoon weer lekker aan de slag 😉