Ervaring

drieluik close 1

Idee & uitvoering

Creativiteit en innovatie samen maken een organisatie bestendig voor de toekomst. Een flexibele en open geest zijn nodig om voorop mee te blijven doen. Visie en doorzettingsvermogen om zaken daadwerkelijk te realiseren. Het gaat om het idee en om de uitvoering. Tasman Innoveert helpt u bij al deze aspecten van het veranderingsproces.

Tasman Innoveert onderkent de kracht van samenwerking en is daarom zeer actief in verschillende netwerken. De belangrijkste zijn: Design Thinkers GroupTabula Crea, Oceantree, NewMediaBrains en COCD.

In de PDF treft u een korte profielschets aan van Tasman Innoveert, inclusief klantenlijst.

Van je fouten leer je het meest. Daarom ook hierbij een FoutenCV. Zie ook mijn blog voor een nadere toelichting.