Creativiteit

Dutch drive op de weg

  • 20 september 2013

Drie Nederlandse auto-ontwerpers komen vandaag aan het woord in de Volkskrant. Ondanks hun buitenlandse betrekkingen voelen ze zich toch zeker ook schatplichtig aan het Dutch Design. Het staat volgens hun voor een sterk karakter, duidelijkheid, brutaliteit en gezond verstand. Het is daarom misschien ook niet vreemd dat dit de eigenschappen zijn die zij noodzakelijk achten om als Nederlander werkzaam te zijn op hoge posten bij Renault, BMW en Volvo.

De passie voor het ontwerpen van auto’s moet zo sterk zijn dat je er zelfs voor naar het buitenland wil verhuizen. Geen hinder ondervinden van conventies en met een open mind het ontwerpproces aan pakken. “Misschien zijn we ook niet eens de allerbeste ontwerpers. Wat we gemeen hebben, is het vermogen een ontwerp door de hele organisatie heen te sleuren, langs techniek, marketing, directie” aldus Talsma (Volvo).

Uit dit alles klinkt toch vooral weer die drive (intrinsieke motivatie) door die naast expertise en skills, de belangrijkste bouwsteen is voor creativiteit.