Blog-pagina

Doorbraken door creativiteit

  • 30 november 2011

Het creatieve proces is bedoeld om doorbraken te realiseren. In de eerste plaats denk je dan aan nieuwe ideeën, producten of diensten. Logisch want dat is wat er meestal wordt gedaan. Dit gebeurt door inzet van creatieve denktechnieken waarmee de deelnemers worden uitgedaagd voorbij de gebaande paden te gaan.

Tim Hurson heeft dit zo mooi ’the magic of the third third’ genoemd. In de eerste ronde worden de meer gekende ideeën genoemd. Met wat extra energie en een enkele techniek wordt ook fase twee bereikt. Nieuwe ideeën die al aan grenzen te morrelen, maar ze nog niet voorbij gaan. De derde stap, baanbrekende ideeën, komen pas wanneer mensen helemaal vrij zijn van aannames. Het kritisch denken is even helemaal geparkeerd.

En dat maakt dat het creatieve proces op een tweede manier voor doorbraken zorgt. Omdat de groep de veiligheid heeft gevonden om gedachten compleet de vrije loop te laten gaan, komen onbewuste krachten bovendrijven. Gedachten en gevoelens waar men vooraf niet van wist. Je kunt jezelf daarmee flink verbazen.

Het is belangrijk dat een facilitator van het creatieve proces daar scherp oog voor heeft. Niet alleen voor de briljante nieuwe oplossingen, ook voor de ontwikkeling van deelnemers en de groep. Dit kan in positieve zin tot enorme verbondenheid leiden. En het kan een sluimerend conflict zeer zichtbaar maken.