Blog-pagina

Doe eens wat vaker een stapje terug

  • 29 april 2009

De laatste zin van een artikel in de NRC van gisteravond trof speciaal mijn aandacht. ‘Volgens de psychologen hangt de lichamelijke ervaring van achteruit stappen samen met je wapenen tegen moeilijkheden, en maakt die daarom extra denkkracht vrij.’ Uit een experiment in Nijmegen kwam naar voren dat de concentratie van mensen toeneemt wanneer ze letterlijk een stapje achteruit doen.

Het stereotype beeld van de schilder voor zijn ezel. Na een aantal ferme penseelstreken doet de kunstenaar een paar stappen naar achteren om het resultaat te bekijken. Meestal wordt deze handeling opgevolgd door een paar nieuwe doeltreffend geplaatste verftoetsen. Ook hier de verhoogde concentratie door een stapje achteruit te doen.

Vanuit Meervoudige Intelligenties is het vermogen van het lichaam bekend dat bewegingen controleert en objecten handig kan manipuleren (de lichamelijk-kinestetische intelligentie). Van mensen bij wie deze intelligentie verhoogd aanwezig is, hoor je vaak dat zij het best nadenken tijdens veel bewegen.

Het bovengenoemde experiment toont aan dat deze motorische intelligentie dus veel subtieler al effect heeft.  In de eerstvolgende brainstorm zal ik zeker de deelnemers bewust uitnodigen om een stapje naar achteren te zetten. Ik ben reuze benieuwd wat de dan opgeroepen extra denkkracht voor resultaat oplevert.