Blog-pagina

De nieuwe leerkracht

  • 23 mei 2012

Het belooft een mooie zomer te worden dit jaar. Hopelijk qua zonuren, maar zeker qua creativiteit in het primair onderwijs. Eind juni presenteren de Pabo-studenten van InHolland hun bevindingen over de onderzoeksvraag. Wat heeft een leerkracht nodig om creatief denken tot een succes te maken in de klas? Vanwege een vervroegd afstuderen presenteerde Wendy Koning alvast haar bevindingen vorige week.

1) De leerkracht moet informatie krijgen over creatief denken en in een veilige omgeving eerst zelf ervaren wat je er mee kunt.

2) Een leerkracht moet kunnen beschikken over een lespakket waarmee succeservaringen gecreëerd kunnen worden.

3) De leerkracht dient een open houding te hebben, die van “Ja en…”

4) De leerkracht heeft reflectiemomenten nodig om het materiaal beter te gaan beheersen en beheren.

5) De leerkracht dient enthousiast en betrokken te zijn over het gedachtengoed van creatief denken (dan volgen de leerlingen vanzelf).

Een belangrijke conclusie was dat het werken met creatief denken haar persoonlijk heeft verrijkt. Juist ook tijdens reguliere lessen ontstond een meer open houding ten aanzien van leerlingen en leren. “Ik ben rustiger geworden, heb meer introspectie en ben veel meer open minded.”