Blog-pagina

Creativiteit vs innovatie

  • 6 april 2012

Creativiteit en innovatie  worden heel vaak gemakshalve op een hoop gegooid. Voor innovatie is creativiteit onontbeerlijk. Creativiteit zelf mondt niet altijd perse uit in innovatie.

Innovatie is het proces van het bedenken en ontwikkelen van een nieuw concept tot en met het introduceren op de markt hiervan.

Creativiteit is de vaardigheid om zaken op een andere wijze te onderzoeken en ontwikkelen.

Zo nu genoeg over definities. Wat ik waardevoller vind is hoe deze twee grootmachten zich tot elkaar verhouden. Daarvoor is onderstaand schema zeer illustratief. Met dank aan Teresa M. Amabile.

Creativiteit ontwikkelt zich op het snijvlak van persoonlijke werkmotivatie, expertise en creatieve vaardigheden. En dit onderstreept direct dat je werk moet doen waar  je van houdt. En hou van de dingen die je doet. Dit zorgt er weer voor dat het motortje blijft ronken.

Innovatie ontstaat in het samenvallen van leiderschap, missie/visie van de organisatie en resources. Deze werkomgeving heeft direct invloed op de individuele werkmotivatie. En daarmee is het cirkeltje weer rond.

Wil je de innovatiekracht van een organisatie vergroten dan zal het management daar zelf de randvoorwaarden voor moeten creëren waarbij werknemers de ruimte krijgen om ieders individuele creativiteit in te kunnen zetten voor het organisatiebelang.

Cruciaal blijkt het element resources te zijn. Zonder voldoende geld voor trainingen en experimenten, of een gebrek aan tijd, informatie en slimme collega’s moet je er niet aan beginnen. Alleen roepen dat we vanaf nu innovatief zijn, levert enkel frustraties op.