Blog-pagina

Creativiteit en de overheid

  • 8 juni 2012

De twee begrippen uit de titel zijn niet bepaald een logische combinatie. Gelukkig zijn er uitzonderingen als *bOOST in stadsdeel Oost A’dam en de activiteiten van studio Bliq in Oss.

Om het nut en de noodzaak voor andere overheden van meer creatieve denkkracht binnen de organisatie te promoten was het congres ‘Kom uit je kast’ georganiseerd door o.a. Floating Office. Ook een positief voorbeeld van creativiteit binnen de overheid. Helaas bleek de timing van het congres niet goed gekozen.

Om de honger naar het onderwerp toch enigszins te stillen werd gisteren toch een ‘light’ versie georganiseerd. Ik mocht een van de creatieve sessies leiden, samen met Marcel van Wissen. Hij is ambtenaar bij de gemeente Ridderkerk en heeft zich gespecialiseerd in beelddenken. Hij organiseert daar begin volgend jaar een tweede symposium over onder de titel ‘Bewegende Beelden’.

Ons vraagstuk ging over ‘invoering compleet digitaal werken’ met als vraageigenaar het Amsterdams Stadsarchief. Een boeiende vraag met heel veel facetten waar we gedurende de dag verschillende invalshoeken van hebben verkend. Het resultaat was een set aan inspirerende concepten, een berg aan initiële ideeën en heel veel energie. Niet slecht voor een ‘light’ versie.