Blog-pagina

Co-creatie in de studiebanken

  • 17 mei 2011

Co-creatie is een buzz-woord. Alles wat we vroeger samenwerking noemden, heet tegenwoordig co-creatie. Prettig dat er meer aandacht komt voor deze speciale manier van innoveren. Jammer dat alles over een kam wordt geschoren.

Arbeidsverhoudingen veranderen momenteel sterk. Was het al lang niet meer zo dat je een leven lang bij een baas werkte, nu zie je ook dat professionals met specialistische kennis en ervaring zich steeds vaker zelfstandig gaan opereren. Eenzelfde parallel kun je trekken met klantrelaties. Die wordt ook steeds meer op projectbasis ingericht. De tijdsspanne wordt korter en in een project wordt direct effectief en met zeer hoge eisen aan de kwaliteit samengewerkt. Na gedane arbeid wordt afscheid van elkaar genomen en vormt iedereen weer nieuwe allianties.

We leven in een tijdperk dat commercieel gezien steeds meer wordt ingericht via ‘geven’. Eerst bewijs je je bestaansrecht door voor een lage prijs een product of dienst te leveren. Bij succes is de klant vervolgens bereid om voor aanvullingen te betalen. Ook dit fenomeen hoort bij co-creatie. Door het gezamenlijk belang in een project is iedereen bereid het beste te geven. En samen het risico te dragen.

Om co-creatie effectiever in te kunnen zetten is er een speciale leergang voor ontwikkeld. Zelf geef ik daar de module Creatief denken & innovatie. Wil je meer weten over co-creatie, lees dan de Brochure Leergang Innovatie door Co-creatie.