Blog-pagina

CD & AI

  • 7 oktober 2011

Tijdens een training kwamen gisteren de twee lettercombinaties uit de titel weer eens ter sprake. Wat hebben Creatief Denken en Appreciative Inquiry met elkaar gemeen? Het is namelijk niet voor het eerst dat deze twee methoden elkaar kruisen.

AI is voor mij een perfecte vorm van persoonlijke communicatie, coaching en probleemanalyse. CD is de ideale manier om het oplossend vermogen van mensen te versterken. Ze hebben beiden eigenlijk dezelfde moeder. Beide hebben geleerd dat het belangrijk is om open te staan voor informatie, uitstel van oordeel en kansen willen zien.

Op CREA, het jaarlijks creativiteitscongres in Italie, heb ik ook een workshop over AI gevolgd. Een hele logische plek om dit materiaal binnen het idioom van creativiteit en innovatie te bespreken.

De 5 D’s van AI (Define, Discovery, Dream, Design en Destiny) werden daar gecombineerd met de 3 stadia van CPS (Clarification, Transformation en Implementation).

Een frisse kijk op bekend materiaal. Daar hou ik wel van. Het zorgt er voor dat ik ook steeds weer een verdiepingsslag kan maken in mijn denken en doen.