Creativiteit

Doe eens wat vaker een stap opzij

  • 10 maart 2014
Doe eens wat vaker een stap opzij

Het bevreemd me dat filosoof Bas Haring is gevraagd door wetenschapsorganisatie NWO om een essay te schrijven over onconventionele vormen van wetenschap. In de Volkskrant van vandaag staat een interview met hem. Daarin geeft hij voorbeelden van wetenschappers die dit bijvoorbeeld hakend de chaostheorie beter gingen begrijpen. Binnen het vak van Creatief Denken is het allang bekend dat het bewust opzoeken van zijpaden de kans op nieuwe ideeën sterk vergroot. Daar is geen essay meer voor nodig. Dit patroondoorbrekend denken geldt zowel voor de analyse van de situatie als voor de ideevorming....

Read more...

Het DNA van een innovatieteam

  • 11 februari 2014
Het DNA van een innovatieteam

Idealiter zou iedere werknemer oog moeten hebben voor het verbeteren van de organisatie en haar producten en diensten. Ook kleine innovaties zijn tenslotte zeer welkom. Voor grotere verbetervraagstukken is het verstandig een special team samen te stellen. De ideale condities waarbinnen zo'n innovatieteam goed functioneert zijn in vorige blogs samengevat. Deze keer wil ik graag kijken naar de samenstelling van zo'n team zelf. Een team waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit. Het is dus handig om te weten hoe iemand zich tot dit onderwerp verhoudt. Er bestaan veel persoonlijkheidstesten....

Read more...

Momenten van spontane creativiteit

  • 16 december 2013
Momenten van spontane creativiteit

De prijsvraag rondom Sigmund in de Volkskrant onderstreept maar weer eens dat het bad een perfecte plek is voor creativiteit. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat bijna tweederde van de mensen spontaan ingevingen krijgt wanneer ze in bad liggen, dit percentage geldt ook voor onder de douche staan en op het toilet verblijven. De helft van de respondenten gaf te kennen ook veel creativiteit te ervaren rondom het slapen (vlak ervoor of aan het eind van de nachtrust). Repeterende  handelingen als filerijden, hardlopen en de hond uitlaten zijn ook succesvolle situaties voor creativiteit. Wat verder...

Read more...

Creatieve Stromingen

  • 13 december 2013
Creatieve Stromingen

Afgelopen week is de bundel Creatieve Stromingen in Antwerpen op feestelijke wijze gepresenteerd. Een actuele kijk op trendwatching, creatief klimaat, creatief denken in de alledaagsheid, het onderwijs en bij de overheid en de snelheid bij innoveren. Een breed spectrum van creativiteit en innovatie wordt behandeld. De introductieprijs is 30,50 en online te bestellen. Na 20 december wordt de prijs 34,50.

Read more...

Creatieve stromingen

  • 7 november 2013
Creatieve stromingen

Éminence grise van Creatief Denken Roger De Bruyn heeft het initiatief genomen om een tiental professionals in het werkveld van creativiteit & innovatie te vragen hun visie op de stand van zaken van dit vakgebied op een rij te zetten. Dit heeft geresulteerd in een rijk geschakeerd overzicht. Zeer verschillende branches worden besproken; onderwijs, overheid en de zakelijke markt. Uiteenlopende thema's komen aan bod; trendwatching, innovatie klimaat en coaching. Zelf heb ik een verslag geschreven, samen met Rob Bartels docent van de pabo InHolland, over het driejarig onderzoek door studenten...

Read more...

Anders lerende organisatie

  • 5 november 2013
Anders lerende organisatie

In de Volkskrant vandaag staat een groot pleidooi voor beter onderwijs. Peter van Lieshout, lid Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid haalt landen als Zuid-Korea, Finland, VS en Singapore aan als goede voorbeelden. Investeren in onderwijs voor jong en oud kan ons zeker helpen een gezondere economie te krijgen. Daar ben ik het van harte mee eens. Het is alleen niet het enige. De vorm en inhoud van ons onderwijs moet ook veranderen. Volgende generaties moeten nog meer dan wij nu al, leren om te gaan met veranderingen. De kennis van vandaag is morgen alweer verouderd. Het gaat naar mijn...

Read more...

Dutch drive op de weg

  • 20 september 2013
Dutch drive op de weg

Drie Nederlandse auto-ontwerpers komen vandaag aan het woord in de Volkskrant. Ondanks hun buitenlandse betrekkingen voelen ze zich toch zeker ook schatplichtig aan het Dutch Design. Het staat volgens hun voor een sterk karakter, duidelijkheid, brutaliteit en gezond verstand. Het is daarom misschien ook niet vreemd dat dit de eigenschappen zijn die zij noodzakelijk achten om als Nederlander werkzaam te zijn op hoge posten bij Renault, BMW en Volvo. De passie voor het ontwerpen van auto's moet zo sterk zijn dat je er zelfs voor naar het buitenland wil verhuizen. Geen hinder ondervinden van conventies...

Read more...

Lesje nederigheid

  • 28 mei 2013
Lesje nederigheid

Vandaag was het eerste doelgroeponderzoek voor een naamgevingstraject dat ik begeleid. Tijdens de briefing hadden we al de nodige informatie over hun belangrijkste klanten gehoord. De namestorm was op basis van die uitgangspunten ook opgezet. De divergentie heeft een enorme reeks aan namen opgeleverd en na een zorgvuldige selectie en de eerste controles bleven er nog zo'n tien over. Het gevoel overheerst dat hier de goede naam tussen zit. Ik had zelf ook wel stiekem een paar voorkeuren. Natuurlijk laat ik me tijdens de interviews hier niet door beïnvloeden. Toch is de verrassing groot bij sommige...

Read more...

Orde en chaos

  • 29 april 2013
Orde en chaos

"Er zijn mensen die denken dat je in chaos moet leven om creatief te zijn. Voor mij is het precies andersom." aldus Philip Starck in een interview in VN. "Als je de hele tijd loopt te zoeken naar je telefoon, je sleutels en je sokken, dan houd  je je alleen nog maar bezig met onnozele zaken. Dan heb je helemaal geen tijd om te creëren." Ik ben het  met hem eens. Hoewel uit het interview blijkt dat de beroemde franse ontwerper behoorlijk autistisch is. Zijn manier van ordenen heeft wel behoorlijk neurotische trekjes. Het ordenen van de chaos in je hoofd kan leiden tot interessante creaties....

Read more...

Innovatie door inzichten in jezelf

  • 25 april 2013
Innovatie door inzichten in jezelf

De kennis ligt echt op straat. Een paar dagen de kranten scannen levert weer mooie inzichten op. Dolf van den Brink, directeur Heineken in Amerika, verklaart zijn succes door de aandacht voor 'merken, mensen en executie'. En zegt hij in het FD: "We moesten weer leren te leren en fouten durven maken". Iets dat in deze zware tijden verboden lijkt te zijn. 'We hebben het tenslotte al moeilijk. Dus moet het graag in een keer goed'. Maar dat levert alleen maar meer verkramping op, denk ik. Het succes van de topman van Boeing, Jim McNerney, werd een dag eerder in dezelfde krant verklaard door zijn...

Read more...