Blog-pagina

Beter selecteren

  • 23 november 2012

Divergentietechnieken hebben we inmiddels wel ruim voldoende voorhanden. De verbeteringen van het creatieve proces zullen zich vooral toespitsen op de tweede helft van het proces. De convergentie en activeringsfase verdienen onze aandacht. In dat ligt is het aardig om hier het PAS-model van Marieke Kooijmans te bespreken. Zij is hiermee laatst afgestudeerd aan de HKU.

Zij verbaasde zich er over dat het selecteren van originele ideeën geen vanzelfsprekendheid is, ondanks beschikbare technieken als de COCD-box en uit CPS. In haar onderzoek geeft ze een paar tips die ik graag ter harte neem.

1) Blijf zo lang mogelijk werken aan verschillende concepten om het potentieel beter te onderzoeken.
2) Laat mensen niet hun eigen ideeën aanvullend onderzoeken om idee-verliefheid te voorkomen.
3) Voeg naast originaliteit en haalbaarheid als selectiecriterium impact op de lange termijn toe.
4) Herdefinieer de oorspronkelijke criteria in het licht van de voorliggende originele ideeën.
5) Focus op originaliteit om daadwerkelijke innovatiekansen niet door realiseerbaarheid weggedrukt te worden.

En daarnaast is zij ook een pleitbezorger van prototypes. Mensen gaan het concept daardoor beter begrijpen. Ik had het hier ook al in mijn vorige blog over.