Blog-pagina

Best werkgeverschap

  • 9 oktober 2014

Buurtzorg is volgens onderzoek de ‘beste werkgever van Nederland’. De redenen die werknemers aangeven ter motivatie zijn interessant. Er is een zeer hoge mate van zelfstandigheid waarbij wijkteams bepalen zelf hoeveel tijd ze aan cliënten besteden. KLM kent ook een topnotering en daar wordt juist de combinatie geprezen van ‘duidelijke hiërarchische structuur versus veel ruimte voor eigen initiatief. Een derde winnaar is ZLM Verzekeringen die weer het accent legt op de sfeer, openheid en collegialiteit.

samenwerkenVoor mij zijn het bewijzen dat de ‘diagnose innovatieklimaat‘ goed in elkaar steekt. Van medewerkers wordt tegenwoordig veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Wanneer een werkgever de condities kan scheppen waarin medewerkers kunnen excelleren dan is het een kleine stap naar succesvol innoveren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de beste werkgevers hoge betrokkenheid, snelle beslissingsbevoegdheid en saamhorigheid weten te organiseren. Stuk voor stuk ook belangrijke indicatoren voor een goed innovatieklimaat. Vul dit aan met ‘logische, maar zeker ook uitdagende doelen’, ‘speelsheid’ en ‘lef’ en succes is bijna als vanzelf gegarandeerd.