Innovatie

Balanceer het innovatief klimaat goed uit

  • 9 september 2013

Houdt jonge dichters hun toekomstige roem en rijkdom voor en ze worden minder creatief. Onderzoek heeft dit aangetoond. Externe motivatie werkt bij creativiteit maar lastig. Als het al werkt, dan alleen maar tijdelijk. De ware krachtbron voor creativiteit zit in de mens zelf. Als de wil er is om iets aan te pakken, te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren dan is de kans op succes het grootst.

De Zweedse onderzoeker Goran Ekvall heeft de belangrijkste intrinsieke factoren voor creativiteit ontdekt. Het zijn er tien. In bijgaand artikel dat ik heb geschreven voor BG Magazine heb ik deze factoren uitgewerkt naar zes polariteiten. Met het stimuleren van creativiteit wordt de motor voor innoveren aangezet. Als manager kun je dus het innovatief klimaat prima beïnvloeden door de juiste balans te vinden tussen al deze factoren.

Artikel_JeroenvanderWeide_deel3_september_2013

Dit artikel is het slot van een drieluik over creativiteit en innoveren. Natuurlijk zijn de andere drie delen ook nog beschikbaar.

Deel 1

Deel 2