Blog-pagina

Andere leerkracht in het primair onderwijs

  • 24 november 2011

Vierdejaars Pabo-studenten buigen zich de komende maanden over wat de competenties van een leerkracht moeten zijn om Creatief Denken succesvol in de klas te laten functioneren. Dat dit nog steeds bittere noodzaak is heeft sir Ken Robinson mooi verwoord op TED. Als je ‘m nog niet kent zeer de moeite van het bekijken waard. Zeker ook in een super visuele variant.

Een stevige training vormde de basis. Er zijn vijf vaardigheden en attitudes vastgesteld waardoor het vermogen tot Creatief Denken wordt vergroot.

Uitstel van oordeel

Divergerend denken

Creatief waarnemen

Associatief denken

Verbeeldingskracht

Wat gebeurt er nu met jezelf als leerkracht wanneer je de grondregel ‘uitstel van oordeel’ uitvoerig en consequent inpast in je lesmethode? Wat gebeurt er met de groep en met individuele leerlingen? Dergelijke vragen zijn voor iedere vaardigheid te stellen.

Het worden dus spannende maanden. We verheugen ons op het onderzoek. Als u zelf ideeën heeft over welke competenties een leerkracht nodig heeft om succesvol Creatief Denken in te passen in het primair onderwijs, horen wij dit graag. De resultaten zullen gepubliceerd worden. De maatschappij verdient meer aandacht voor dergelijke denkkracht.