Blog-pagina

Analogie cultuur

  • 3 november 2008

Mijn favoriete Bert & Ernie liedje is Paperclip. Met de sublieme vraag: kijk je wel eens goed naar een paperclip? Niet lang, zeg maar drie kwartier. Ik moet deze vraag ontkennend beantwoorden, ondanks enkele pogingen.

In het vervolg legt Bert de schoonheid van dit ontwerp uit. En hij heeft gelijk. Zelfs zo’n alledaags item als een paperclip heeft voldoende kwaliteiten in zich om in een lied bejubeld te worden. De snelheid van de maatschappij en je eigen haast voorkomen dat we de details van het leven zien en er van genieten.

De ‘School of Life’ gaat daar verandering in aanbrengen. Deze school in Londen heeft als doel burgers meer uit het leven te laten halen. Een aansprekend voorbeeld is de ‘M1-holiday’. Een aanstekelijk enthousiaste filosoof legt de deelnemers uit waar de romantiek en schoonheid van deze weg rondom Londen is te vinden.

Beide voorbeelden hebben mij er toe gebracht om de techniek ‘Analogie Cultuur’ nieuw leven in te blazen. De mens is inmiddels zo ver van de natuur verwijderd, dat het te weinig kennis heeft om de techniek ‘Analogie Natuur’ goed uit te voeren. Cultuur staat dichterbij ons. En door nu alledaagse objecten te onderwerpen aan een zeer grondige observatie en analyse ontstaan nieuwe inzichten. Inzichten die weer kunnen leiden tot waardevolle nieuwe invalshoeken voor vraagstukken.

Of zoals de M1-filosoof het verwoordde: “De M1 begrijpen is niets minder dan de moderne wereld begrijpen.”