Blog-pagina

7 geboden voor succesvol leiderschap

  • 12 april 2012

Op een discussieplatform kwamen de zeven geboden voor succesvol leiderschap langs. Kort en bondig komt het hier op neer:

1)  Ik zal leiden, niet volgen
2)  Ik laat anderen groeien (en mezelf)
3) Ik heb een visie
4) Ik draag mijn visie actief uit
5) Ik moedig aan
6) Ik zorg voor vertrouwen
7) Ik ben daadkrachtig

Vooral de discussie er omheen is interessant. Karl Raats bracht de heerlijke nuancering dat modellen snel de sleutel tot succes lijken te zijn. Maar een versimpeling van de werkelijkheid brengt nooit de hele waarheid.

Als ik naar deze geboden kijk zie ik toch ook vooral op de achtergrond het creatieve proces weerspiegeld. Een heldere vraagstelling, ruimte tot onderzoek en experiment en een krachtdadige uitvoering waarin verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

Tja, ook hier weer een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De kunst zit ‘m dus toch nog steeds in het volgen van deze koers in de praktijk. De paradox tussen een rechte rug en flexibiliteit.