Archive: oktober 2014 - Tasman Innoveert

Lopende zaken en innoveren

  • 28 oktober 2014
Lopende zaken en innoveren

Een veel gehoorde verzuchting is dat zelfs goede ideeën toch nog best vaak in een la verpieteren. Hoe komt dat toch? De dwang van het eerst wegwerken van lopende zaken is veel sterker dan het verder ontwikkelen van nieuwe plannen. Terwijl iedereen weet dat innoverend ondernemen van cruciaal belang is. Vandaag las ik een artikel uit de Harvard Business Review die een antwoord heeft gevonden voor dit probleem. Voor innovatietrajecten wordt vaak een speciaal team opgericht. De manier van werken voor een dergelijk team is bijna contrair aan de normale gang van zaken in een organisatie. Innovatieteams...

Read more...

Best werkgeverschap

  • 9 oktober 2014
Best werkgeverschap

Buurtzorg is volgens onderzoek de 'beste werkgever van Nederland'. De redenen die werknemers aangeven ter motivatie zijn interessant. Er is een zeer hoge mate van zelfstandigheid waarbij wijkteams bepalen zelf hoeveel tijd ze aan cliënten besteden. KLM kent ook een topnotering en daar wordt juist de combinatie geprezen van 'duidelijke hiërarchische structuur versus veel ruimte voor eigen initiatief. Een derde winnaar is ZLM Verzekeringen die weer het accent legt op de sfeer, openheid en collegialiteit. Voor mij zijn het bewijzen dat de 'diagnose innovatieklimaat' goed in elkaar steekt. Van medewerkers...

Read more...

Vernieuwing in de stad

  • 7 oktober 2014
Vernieuwing in de stad

In Haarlem gebeuren momenteel mooie dingen. Een steeds groter wordende groep mensen heeft zich verenigd om bestuurlijke vernieuwing te realiseren. Maar het is meer dan dat. Wij willen ook politieke - en maatschappelijke vernieuwing. De laatste gemeenteraadsverkiezingen gaven ook in Haarlem het beeld van zich van elkaar afgewende betrokkenen. Het politiek debat speelde zich hoofdzakelijk binnenskamers af en maatschappelijke initiatieven leken weinig vertrouwen te hebben in de ambtelijke processen. En als je het de politici, ambtenaren of betrokken burgers  op de man af vroeg, zijn ze allemaal...

Read more...