Archive: december 2013 - Tasman Innoveert

Momenten van spontane creativiteit

  • 16 december 2013
Momenten van spontane creativiteit

De prijsvraag rondom Sigmund in de Volkskrant onderstreept maar weer eens dat het bad een perfecte plek is voor creativiteit. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat bijna tweederde van de mensen spontaan ingevingen krijgt wanneer ze in bad liggen, dit percentage geldt ook voor onder de douche staan en op het toilet verblijven. De helft van de respondenten gaf te kennen ook veel creativiteit te ervaren rondom het slapen (vlak ervoor of aan het eind van de nachtrust). Repeterende  handelingen als filerijden, hardlopen en de hond uitlaten zijn ook succesvolle situaties voor creativiteit. Wat verder...

Read more...

Creatieve Stromingen

  • 13 december 2013
Creatieve Stromingen

Afgelopen week is de bundel Creatieve Stromingen in Antwerpen op feestelijke wijze gepresenteerd. Een actuele kijk op trendwatching, creatief klimaat, creatief denken in de alledaagsheid, het onderwijs en bij de overheid en de snelheid bij innoveren. Een breed spectrum van creativiteit en innovatie wordt behandeld. De introductieprijs is 30,50 en online te bestellen. Na 20 december wordt de prijs 34,50.

Read more...

Constant leren innoveren

  • 3 december 2013
Constant leren innoveren

Afgelopen vrijdag verzorgde ik samen met Marcus Geers een workshop rondom het creatief klimaat op de COCD Pooldag. Wij presenteerden daar onze conclusies over wat volgens ons de bouwstenen zijn voor een creatief klimaat. Onderzoeken van Therese Amabile en Goran Ekvall werden gecombineerd met inzichten van Liz Monroe-Cook en persoonlijke opvattingen. De stap naar de praktijk bleek voor velen een lastige. "Wat doe je nu als een leidinggevende je niet de ruimte wil geven om te experimenteren?" Tja, grote kans dat de verandering dan stokt. Onze adviezen helpen die weigerachtige manager niet in beweging....

Read more...