Archive: april 2012 - Pagina 2 van 2 - Tasman Innoveert

Creativiteit vs innovatie

  • 6 april 2012

Creativiteit en innovatie  worden heel vaak gemakshalve op een hoop gegooid. Voor innovatie is creativiteit onontbeerlijk. Creativiteit zelf mondt niet altijd perse uit in innovatie. Innovatie is het proces van het bedenken en ontwikkelen van een nieuw concept tot en met het introduceren op de markt hiervan. Creativiteit is de vaardigheid om zaken op een andere wijze te onderzoeken en ontwikkelen. Zo nu genoeg over definities. Wat ik waardevoller vind is hoe deze twee grootmachten zich tot elkaar verhouden. Daarvoor is onderstaand schema zeer illustratief. Met dank aan Teresa M. Amabile. Creativiteit...

Read more...

MIX de toekomst

  • 5 april 2012

Wellicht is het wishful thinking maar in ieder geval een lovenswaardig streven om te komen tot een nieuw economisch principe. Een economisch model dat rekening houdt met duurzaamheid. Niet op persoonlijk gewin, maar op collectief welzijn. Management goeroe Gary Hamel heeft Management Innovation eXchange opgericht. Hier wordt een beroep gedaan op de crowd om met verhalen, vragen en oplossingen te komen hoe organisaties ethiek, gemeenschapszin en goed burgerschap intern kunnen verankeren. Zodat organisaties net zo menselijk worden als haar werknemers. Ze organiseren half juni ook een ontmoeting...

Read more...

Go with the flow

  • 4 april 2012

Weer lekker een hele stapel A4tjes vol geschetst om vervolgens uit de grote stapel die ik inmiddels heb geproduceerd, drie schetsen te pakken welke me intrigeren. De ene was vanwege een mooie lijn, de ander door de vlakverdeling of door de emotie die er uitsprak. Ik wist niet wat ik zou gaan schilderen, maar wel dat ik wilde schilderen. Deze drie schetsen vormden de basis voor mijn nieuwe werk. Als snel was de grote vlakverdeling vastgesteld. Toen bedacht ik dat het wel aardig kon zijn om twee verschillende technieken toe te passen. De ene keer met de kwast heel dun en het andere juist met het palet...

Read more...