Archive: november 2011 - Tasman Innoveert

Doorbraken door creativiteit

  • 30 november 2011

Het creatieve proces is bedoeld om doorbraken te realiseren. In de eerste plaats denk je dan aan nieuwe ideeën, producten of diensten. Logisch want dat is wat er meestal wordt gedaan. Dit gebeurt door inzet van creatieve denktechnieken waarmee de deelnemers worden uitgedaagd voorbij de gebaande paden te gaan. Tim Hurson heeft dit zo mooi 'the magic of the third third' genoemd. In de eerste ronde worden de meer gekende ideeën genoemd. Met wat extra energie en een enkele techniek wordt ook fase twee bereikt. Nieuwe ideeën die al aan grenzen te morrelen, maar ze nog niet voorbij gaan. De derde...

Read more...

Andere leerkracht in het primair onderwijs

  • 24 november 2011

Vierdejaars Pabo-studenten buigen zich de komende maanden over wat de competenties van een leerkracht moeten zijn om Creatief Denken succesvol in de klas te laten functioneren. Dat dit nog steeds bittere noodzaak is heeft sir Ken Robinson mooi verwoord op TED. Als je 'm nog niet kent zeer de moeite van het bekijken waard. Zeker ook in een super visuele variant. Een stevige training vormde de basis. Er zijn vijf vaardigheden en attitudes vastgesteld waardoor het vermogen tot Creatief Denken wordt vergroot. Uitstel van oordeel Divergerend denken Creatief waarnemen Associatief denken Verbeeldingskracht Wat...

Read more...

Vooropdenken binnen de overheid

  • 23 november 2011

In Oss wordt op dit moment een tweedaags congres gehouden over creativiteit voor de overheid. Hier is niks van het cliché van een starre ambtenaar of zware bureaucratie voelbaar. Talloze mensen die volop druk zijn met diverse veranderingstrajecten binnen overheidsorganen in Nederland. Zelf mocht een workshop Vooropdenken verzorgen. Vooropdenken is een combinatie van scenarioplanning en creatief denken. Een krachtig instrument om organisaties weerbaarder te maken voor continue veranderingen. Flexibiliteit van management, dialogen op onbewuste attitudes, kansdenken en toetsing van huidige strategieën....

Read more...

Kijk in de spiegel voor innovatie

  • 17 november 2011

Vandaag heeft het Financieel Dagblad een special over innovatie. Altijd goed als dergelijke media hier aandacht aan besteden. Temeer omdat het volgens mij de enige weg is voor onze Westerse maatschappij om ons huidige welvaartsniveau in de toekomst te handhaven. Aardige artikelen over verschillende mogelijke scenario's, boekentips en inspirerende voorbeelden van Nederlandse innovaties. En een cover van zilver. Hoewel nergens verklaard, kan dit geen toeval zijn. Bij innovatie dien je als eerste naar jezelf te kijken. Hoe sta jij tegenover vernieuwing? Waar zie jij potentiële kansen? Hoe ga je om met onzekerheid?...

Read more...

Armando in het bos

  • 9 november 2011

Vandaag bracht Artsurfing mij de intensieve ontmoeting met Armando. Allereerst ben ik naar het Armando-museum gegaan in Amersfoort. Van mijn docente had ik de opdracht gekregen om een werk uit te kiezen en die uitgebreid te analyseren. Het werd de Waldrand van 16-12-83. De bomen ontbreken. Wat overblijft is het gevoel dat tussen de stammen hangt. Zo'n studie van de formele en emotionele aspecten van een schilderij zorgt toch steeds weer voor een ware verdieping van mijn waarneming. Hoewel ik toch al de tijd neem voor een kunstwerk is deze manier van kijken toch wel veel intenser. Zeker...

Read more...

Denken over kunst

  • 7 november 2011

Het Van Abbemuseum was afgelopen zaterdag het toneel van een collegedag Expressionisme. Als theoretische verdieping van ArtSurfing volg ik deze module bij de Open Universiteit. En volgens goed academisch gebruik werd begonnen met het formuleren van een definitie van de kunststroming Expressionisme. En dat is nog niet zo eenvoudig. De kunstgeschiedenis heeft veel kunstenaars, tijdperken en werken aangewezen als passend bij deze stroming. In het collectie geheugen is ook een beeld ontstaan.  De verscheidenheid is echter zo groot dat bijna alles expressionistisch genoemd kan gaan worden. En dan krijgt...

Read more...

Ontwikkelingsbeelden

  • 2 november 2011

Verbeeldingskracht is een van de vijf pijlers van Creatief Denken. En een hele belangrijke. Als je iets kan voorstellen dat er nog niet is, dan is de eerste stap gemaakt naar realisatie. Beelddenken gaat nog een stap verder. Er zijn mensen die bij een gedachte eerst beelden zien en dan pas er woorden aan koppelen. Dat zijn zogenaamde beelddenkers. En we kennen het cliché een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En daarmee is goed voor te stellen dat beelddenken een zeer krachtig instrument is voor innovatie, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling of organisatieverandering. Op basis van 'De reis...

Read more...